23:26:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-01 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2023-10-31 Årsstämma 2024
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2022-10-28 Årsstämma 2023
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-02-15 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-26 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2021-11-25 Årsstämma 2022
2021-08-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är verksamt inom bioteknik. Idag bedriver bolaget forskning och utveckling inom området för urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-10-27 12:00:00
Sammanfattning av det första kvartalet (2023-07-01 - 2023-09-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 (-0,8) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,05 (-0,04) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 23,6 (25,2) MSEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 18 485 857. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 18 485 857. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar 

Bolagets fas1 studie avseende OsteoDex behandling av multipelt myelom är igång och patientrekryteringen pågår. Några inklusionskriterier har justerats som innebär att fler patienter kan inkluderas.

Huvudprövare (principal investigator, PI) är Dr Katarina Uttervall, MD, PhD, Avdelningen för Hematologi/HERM, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Biomarkörer analyseras vid Centrallaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, NKS, Solna. Patienter med recidiverande/behandlingsresistent sjukdom och som erhållit 1-5 tidigare behandlingslinjer inkluderas. Primär målsättning är att konfirmera säkerhet och tolererbarhet samt som sekundär målsättning att fastställa eventuell behandlingsrespons. Dokumentering av livskvalité́ kommer även att göras (QoL scores).

Studiematerial, GMP tillverkad OsteoDex, produceras av Biovian OY, Åbo, Finland och är levererat till respektive sjukhus. Vi ser med spänning fram emot att genomföra denna studie.

Bolaget har lämnat en ny patentansökan till Europeiska Patent Myndigheten gällande GMP tillverkningen av OsteoDex (GMP= good manufacturing practice). Beviljad ansökan innebär patentskydd till ca 2044. Vi bedömer att förutsättningarna för godkännande av ansökan är mycket goda.

Anders R Holmberg

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023.

Stockholm den 27 oktober 2023

DexTech Medical AB

Styrelsen

Denna rapport har inte blivit granskad av Bolagets revisor.

DexTech Medical AB

Dag Hammarskjölds Väg 34A, Uppsala

Postadress:

Box 389, 751 06 Uppsala

www.dextechmedical.com