02:49:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Diadrom Holding är ett konsultbolag verksamma inom diagnostik. Störst specialisering sker mot diagnostik av produkter med inbyggd mjukvara. Produkterna säljs under separata varumärken och innefattar alltifrån managementlösningar, testautomatisering samt diverse tekniska plattformar. Kunderna återfinns vanligen inom industri, säkerhet och publik transport. Bolaget bildades 1999 och har idag sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-24 Ordinarie utdelning DIAH 0.00 SEK
2020-03-23 Årsstämma 2019
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Ordinarie utdelning DIAH 0.60 SEK
2019-03-14 Årsstämma 2018
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2018-03-16 Bonusutdelning DIAH 0.10 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning DIAH 0.60 SEK
2017-03-17 Bonusutdelning DIAH 0.15 SEK
2017-03-16 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning DIAH 0.45 SEK
2016-03-17 Bonusutdelning DIAH 0.25 SEK
2016-03-16 Årsstämma 2015
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning DIAH 1.00 SEK
2015-03-19 Årsstämma 2014
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-17 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-17 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning DIAH 0.80 SEK
2014-03-21 Bonusutdelning DIAH 0.60 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2013
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-18 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 Ordinarie utdelning DIAH 1.00 SEK
2013-03-21 Årsstämma 2012
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-22 Årsstämma 2011
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning DIAH 0.50 SEK
2011-03-25 Bonusutdelning DIAH 0.10 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-15 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-15 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Bonusutdelning DIAH 0.50 SEK
2010-03-26 Ordinarie utdelning DIAH 0.30 SEK
2010-02-24 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-15 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-15 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning DIAH 0.00 SEK
2009-03-26 Årsstämma
2020-03-25 18:00:00

Diadrom Holding AB (publ) ("Bolaget"), en ledande leverantör av produkter och tjänster inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre resultat för det första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

 

Ledningen bedömer att rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,4-1,5 MSEK, jämfört med 2,4 MSEK motsvarande period 2019.

 

Det lägre resultatet förklaras framförallt mot bakgrund av stora konsultneddragningar hos kund i kombination med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt som ett resultat av den pågående COVID-19-pandemin.

 

Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i Diadroms delårsrapport för perioden januari - mars 2020. Delårsrapporten kommer enligt plan att publiceras den 24 april 2020.

 

Denna pressrelease har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

 

Göteborg den 25 mars 2020

 

Carl Johan Andersson, VD

Diadrom Holding AB (publ)

Org nr 556676-4857

Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Tel: 031-774 11 00

 

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen kontakta: Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 18:00.

 

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).  www.diadrom.se