23:38:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2022-10-31 16:46:59

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) meddelar att det slutit sitt första royaltyavtal avseende en egenutvecklad teknologi skapad som en del av utvecklingen av den patientnära diagnostiska plattformen Panviral.

Royaltyavtalet har slutits med OIM, ett av Sveriges ledande produktutvecklingsföretag, och omfattar teknologi utvecklad för att säkerställa snabb och korrekt upptäckt av genetiska markörer i, i stort sett, vilket genetiskt material som helst.  Detta är en avgörande del av Panviral-systemets funktion.

Enligt Royaltyavtalet kommer OIM att betala Diagonal 18% av alla intäkter som genereras av OIMs försäljning av motsvarande produkter som använder teknologin i fråga. Avtalet ger också OIM rätten att underlicensiera tekniken och Diagonal Bio kommer även då få 18% av alla intäkter som genereras av OIMs underlicensavtal relaterade motsvarande produkter som använder teknologin i fråga.

"Förutom att potentiellt generera framtida intäkter för Diagonal ger förmågan att utveckla innovativa lösningar internt större kontroll över våra kostnader och leveranskedjan, något som är viktigt i en tid med ökat inflationstryck och rubbade globala leveranskedjor. Det nu ingångna royaltyavtalet är en indikation på den kommersiella relevansen i de enskilda delarna av Panviral, utöver vårt huvudspår som förstås fortfarande är kommersialisering av Panviral-systemet." säger Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB.

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio. (jem@diagonalbio.)com
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.