06:14:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2022-05-23 08:00:00

Diagonal Bio AB ("Diagonal" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget erhållit ett så kallat "intention to grant" från Europeiska patentverket (EPO) avseende bolagets patentansökan "A DNA/RNA detection platform" med ansökningsnummer 21715927.6.

I sin senaste återkoppling angående Diagonals europeiska patentansökan meddelar EPO att det avser utfärda patent avseende Bolagets kärnteknologi för detektion av genetiskt material från till exempel virus och bakterier. I korthet innebär det "Intention to Grant" som mottagits att EPO avser att bevilja ett europeiskt patent och att endast ett antal formaliteter kvarstår. Diagonal inväntar nu att det europeiska patentet ska beviljas slutgiltigt varefter Bolaget går vidare med att sätta det centralt godkända europeiska patentet i kraft som enskilda nationella patent på alla viktiga marknader. När patentet väl är utfärdat ger det skydd till och med år 2041. 

Jack Egelund Madsen, VD, kommenterar:

"Patent är ett av de avgörande sätten att skydda Diagonals immateriella rättigheter kring våra produkter och teknologier. Vi är mycket glada över att få denna positiva återkoppling från EPO angående vår nyckelpatentansökan för att skydda kärnteknologin i vår diagnostiska plattform Panviral, detta är ett bevis på att vår teknik har en hög innovationshöjd och nytänk. Det är oerhört uppmuntrande och stärker oss i kommersialiseringen av Panviral."

För mer information om Diagonal Bio AB, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.