17:52:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-05-10 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal Bio är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2023-10-03 15:41:28

Idag, den 3 oktober 2023, meddelar Diagonal Bio AB (publ) ("Diagonal Bio" eller "Bolaget") registreringen av den riktade nyemissionen i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 22 september.

I enlighet med de beslut som fattades på extra bolagsstämma den 22 september 2023 genomförde Diagonal Bio en riktad nyemission av aktier som tillför bolaget cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,25 MSEK. Genom den riktade nyemissionen nyemitterades 5 210 145 aktier. En första delregistrering har genomförts om totalt 4 050 725 aktier på Bolagsverket. Efter den första delregistreringen uppgår det totala antalet aktier i Diagonal Bio till 38 816 359 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 881 635,9 SEK. De resterande 1 159 420 aktierna förväntas att registreras på Bolagsverket i slutet av oktober 2023.

Efter slutlig registrering på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Diagonal Bio till 39 975 779 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 997 577,9 SEK.

Rådgivare
I samband med den riktade emissionen har Markets & Corporate Law Nordic AB bistått Bolaget som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar. Diagonal Bios patenterade teknologi kan även användas för de mindre reglerade marknadssegmenten via LAMPlify[TM].