06:39:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2022-05-11 08:00:00

Diagonal Bio AB (publ) ("Diagonal" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.diagonalbio.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Jack Egelund Madsen kommenterar:

"Vi har nu skapat ett momentum i vårt utvecklingsarbete och ser fram emot att under 2022 starta den initiala tillverkningen av Panviral för forskningsanvändning. Det kommer bli ett spännande år för oss alla på Diagonal Bio AB."

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2022-01-01 - 2022-03-31)
  • Bolagets intäkter uppgick till 597 KSEK (2 858 KSEK) varav kapitaliserat utvecklingsarbete utgjorde 430 KSEK (2 844 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 376 KSEK (-727 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,14 SEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3 846 KSEK (-3 319 KSEK).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 920 SEK (349 SEK).
Väsentliga händelser under första kvartalet
  • Den 17 januari 2022 meddelade Diagonal Bio AB att bolaget har signerat ett samarbetsavtal med produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB i Malmö. Avtalet avser ett ramavtal avseende vidareutveckling av Panviral.

  • Den 1 februari 2022 kontrakterades Joakim Nilsson på deltid som Regulatory Affairs Manager för att stärka den regulatoriska processen.

  • Den 8 februari 2022 presenterade Diagonal Bio AB nya testresultat som bekräftar samtidig detektion av två patogener: covid-19 och influensavirus typ A, på under tio minuter. Testdata visade att 24 positiva covid-19 prover detekteras på 9,18 minuter i genomsnitt, standarddeviation 0,95 minuter och 24 positiva influensavirus typ A prover detekteras på 8,99 minuter i genomsnitt, standarddeviation 0,33 minuter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Den 14 april 2022 meddelade Diagonal Bio AB att Bolaget har uppdaterat de kommande målsättningarna för räkenskapsåret 2022 och 2023. De nya målsättningarna är i linje med Bolagets pågående och planerade arbete.

  • Den 18 april meddelade Diagonal Bio AB att Bolaget har säkerställt lånefinansiering om cirka 5 MSEK i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet. Med hjälp av lånefinansieringen har Bolaget möjlighet att uppnå värdehöjande aktiviteter före en mer långsiktig finansiering.

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.