10:36:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-12 X-dag ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2024-06-11 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-28 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-22 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 X-dag ordinarie utdelning DIABIO 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Diagonal Bio är verksamt inom bioteknik. Bolaget utvecklar en plattform under namnet Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, som exempelvis virus, bakterier och svampar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs med störst närvaro inom Sverige med huvudkontor i Lund.
2022-04-14 17:28:45

Diagonal Bio AB:s ("Diagonal" eller "Bolaget") styrelse meddelar idag att de har beslutat om att uppdatera Bolagets kommande målsättningar.

Diagonal arbetar aktivt med den initiala tillverkningen av Panviral (för forskningsanvändning), vilket Bolaget bedömer kommer att möjliggöra initiering av kommersiella aktiviteter via alternativa vägar till marknaden, till exempel Emergency Use Approval (FDA) i USA, Mellanöstern och/eller Asien och/eller andra marknader. Dessutom kommer de första partierna av Panviral att göra det möjligt för Diagonal att samarbeta med Key Opinion Leaders, etablering av betatester med olika infektionssjukdomskliniker, generering av vetenskapliga data/publikationer, vilka är nyckelelement för att säkerställa stor försäljning av ett CE-märkt diagnostiskt verktyg. Under 2021 har Diagonal utfört viktiga förbättringar av Bolagets plattform Panviral där fokus har legat på design, testning och tillverkning. Tidigare målsättningar som kommunicerats i det prospekt som publicerades den 9 juni 2021 i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North har nu uppdaterats för att vara i linje med Bolagets pågående och planerade arbete. Tidigare har Bolaget kommunicerat en målsättning om att introducera Bolagets plattform på den amerikanska marknaden under 2023. Styrelsen i Diagonal gör nu bedömningen att uppfyllandet av målsättningen är beroende av kommande utveckling av Panviral. Bolaget kommer löpande att hålla marknaden uppdaterad gällande målsättningarna.

Nedan följer Bolagets målsättningar kopplat till verksamheten för de kommande åren.

2022
 • Definiera tekniska parametrar som Limit of Detection (LOD), noggrannhet och matriseffekt.
 • Utöka och optimera parallella multipatogentester.
 • Utföra en studie med kliniska prover på olika patogener för infektionssjukdomar.
 • Identifiera första produktnisch för produktens förbrukningsmaterial.
 • Initiera tillverkning av en kommersiellt gångbar enhet av produkten/produkterna med Research Use Only (RUO)-märkning.
 • Identifiera lämpliga regulatoriska vägar för medicinsk diagnostisk användning på olika globala marknader förutom EU.
 • Utöka samarbetet med Key Opinion Leaders (KOL) för generering av vetenskapliga data/rapporter/publikationer och/eller kliniker för infektionssjukdomar.
2023
 • Insamling av data/resultat från det pågående samarbetet med KOL:er och/eller infektionskliniker och rapportera om fynden och/eller förbereda vetenskapliga manuskript för peer review-tidskrifter.
 • Undersöka ytterligare marknadsnischer för produktens förbrukningsvaror.
 • Identifiera potentiella distributörer och/eller andra partners för första marknadstillträde.
 • Initiera teknisk dokumentation för produkten enligt produktspecifika EU- och USFDA-vägar.
 • Initiera regulatoriska godkännanden.

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com (jem@diagonalbio.)
Hemsida: www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.