15:05:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-12-05 Årsstämma 2025
2024-10-09 Bokslutskommuniké 2024
2024-06-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-03-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-12-01 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2023-11-30 Årsstämma 2024
2023-10-11 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-10 Extra Bolagsstämma 2023
2023-06-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-04-05 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-01-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-12-02 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2022-12-01 Årsstämma 2023
2022-10-05 Bokslutskommuniké 2022
2022-06-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-12-03 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2021-12-02 Årsstämma 2022
2021-10-13 Bokslutskommuniké 2021
2021-06-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-03-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-27 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-10-07 Bokslutskommuniké 2020
2020-06-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-03-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-22 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2019-11-21 Årsstämma 2020
2019-10-02 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-03-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-16 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2018-11-15 Årsstämma 2019
2018-10-03 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-03-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-11-30 Årsstämma 2018
2017-10-31 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2017-10-11 Bokslutskommuniké 2017
2017-06-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-05 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-02-22 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-01-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-25 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2016-11-24 Årsstämma 2017
2016-10-12 Bokslutskommuniké 2016
2016-06-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-06 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-27 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2015-11-26 Årsstämma 2016
2015-10-14 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-01 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-11-28 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-10-15 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-02 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-09 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-11-25 X-dag ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2013-11-22 Årsstämma 2014
2013-11-08 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-03 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-05-21 15-7 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Diamyd Medical är verksamt inom diabetesforskning. Bolaget har för närvarande tagit fram vaccin som innehåller den aktiva ingrediensen och molekylen GAD, en substans som har potential i att vara en viktig del i förebyggandet av diabetesbehandlingar i framtiden. Bolaget innehar verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Norden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-11-07 12:00:00

Diamyd Medical har ingått ett samarbetsavtal med DiaUnion, ett spetsforskningscenter inom typ 1-diabetes, för att identifiera deltagare till DiaPrecise-studien, en öppen klinisk studie som utvärderar säkerheten, genomförbarheten och immunsvaret av intralymfatiska injektioner av Diamyd[®] hos barn med risk att få typ 1-diabetes, som också bär på gentypen HLA DR3-DQ2. DiaPrecise-studien har inletts och pågår vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, Malmö, med Markus Lundgren M.D., PhD, som huvudprövare.

- Vi är mycket glada över att samarbeta med DiaUnion kring den precisionsmedicinska studien DiaPrecise, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. En infrastruktur för screening av typ 1-diabetes är en förutsättning för att utvärdera förebyggande behandlingar, och detta samarbete är viktigt för att främja vårt mål att fördröja eller förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes med den antigenspecifika immunoterapin Diamyd.

DiaPrecise är den första preventionsstudien med precisionsmedicinsk inriktning med Diamyd[®] och bedrivs  under ASSET-programmet (AI for the Sustainable Prevention of Autoimmunity in Society, www.asset.healthcare) finansierat av innovationsmyndigheten VINNOVA. DiaUnion är ett konsortium koordinerat av Medicon Valley Alliance som även involverar Steno Diabetes Center Köpenhamn och Lunds universitet, Malmö, som etablerar ett screeningprogram för att identifiera individer som är positiva för diabetesautoantikroppar och därmed har hög risk att diagnostiseras med klinisk typ 1-diabetes.

- DiaUnions långsiktiga mål är att förebygga typ 1-diabetes, säger Finn Kristensen, Program Director, DiaUnion. Screeningprogram utgör för närvarande en flaskhals för identifiering av personer i riskzonen och därmed för utveckling av nya terapier. Vi är glada över att ingå vårt första branschpartnerskap med Diamyd Medical som ett steg mot detta mål.

Om DiaPrecise - Precisionsprevention av typ 1-diabetes
DiaPrecise är en öppen klinisk studie där Diamyd[® ](GAD-alun) ges direkt i en lymfkörtel hos 10 till 16 barn i åldrarna 8 till 18 år som löper hög risk att diagnostiseras med klinisk typ 1-diabetes (så kallat Steg 1- eller Steg 2 -typ 1-diabetes), och som också bär på den genetiskt definierade haplotypen HLA DR3-DQ2, associerad med kliniskt svar på Diamyd[®]. Syftet med studien är att utvärdera säkerheten och genomförbarheten av två eller tre intralymfatiska injektioner med Diamyd[®] samt effekten på immunsystemet och kliniska parametrar inklusive egen insulinproduktion och blodsockerkontroll. Huvudprövare för DiaPrecise är Dr Markus Lundgren, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och överläkare vid Kristianstad sjukhus, Sverige. Sponsor för studien är Diamyd Medical.

Om DiaUnion
DiaUnion är ett konsortium koordinerat av Medicon Valley Alliance som involverar ett forskningssamarbete mellan Steno Diabetes Center Copenhagen och Lunds universitet, Malmö. DiaUnion etablerar nu ett screeningprogram baserat på banbrytande nya multiplexanalysmetoder som avsevärt effektiviserar laboratoriearbetet. Hittills har cirka 4 500 personer från Danmark och Sverige screenats och planen är att därefter utöka antalet screeningar under de kommande 3-5 åren. Screeningsprogrammet ligger till grund för att förebygga typ 1-diabetes, celiaki och autoimmun tyreoidit genom nya terapier för att fördröja och stoppa utvecklingen av sjukdomen, och stärker samtidigt den fortsatta kliniska utvecklingen av terapier mot dessa och andra autoimmuna sjukdomar. Programmet finansieras av EU Interreg ÖKS med Region H, Region Skåne, Steno Diabetes Center, Lunds universitet och Novo Nordisk som partners.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd[®] är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd[®] administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd[®]. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.