12:37:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-09 Bokslutskommuniké 2024
2024-06-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-03-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-01-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-12-01 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2023-11-30 Årsstämma 2024
2023-10-11 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-10 Extra Bolagsstämma 2023
2023-06-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-04-05 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-01-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-12-02 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2022-12-01 Årsstämma 2023
2022-10-05 Bokslutskommuniké 2022
2022-06-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-01-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-12-03 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2021-12-02 Årsstämma 2022
2021-10-13 Bokslutskommuniké 2021
2021-06-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-03-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-27 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-10-07 Bokslutskommuniké 2020
2020-06-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-03-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-01-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-11-22 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2019-11-21 Årsstämma 2020
2019-10-02 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-26 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-03-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-01-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-16 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2018-11-15 Årsstämma 2019
2018-10-03 Bokslutskommuniké 2018
2018-06-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-03-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-01-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-11-30 Årsstämma 2018
2017-10-31 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2017-10-11 Bokslutskommuniké 2017
2017-06-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-04-05 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-02-22 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-01-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-25 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2016-11-24 Årsstämma 2017
2016-10-12 Bokslutskommuniké 2016
2016-06-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-04-06 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-01-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-27 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2015-11-26 Årsstämma 2016
2015-10-14 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-01 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-01-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-11-28 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-10-15 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-02 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-04-09 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-01-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-11-25 Ordinarie utdelning DMYD B 0.00 SEK
2013-11-22 Årsstämma 2014
2013-11-08 Bokslutskommuniké 2013
2013-07-03 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-05-21 15-7 2013

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Diamyd Medical är verksamt inom diabetesforskning. Bolaget har för närvarande tagit fram vaccin som innehåller den aktiva ingrediensen och molekylen GAD, en substans som har potential i att vara en viktig del i förebyggandet av diabetesbehandlingar i framtiden. Bolaget innehar verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Norden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-10-26 12:00:00

En retrospektiv uppföljningsstudie av två tidigare randomiserade placebokontrollerade studier (DiAPREV-IT och DiAPREV-IT2) indikerar numeriska fördelar, även om de inte är statistiskt signifikanta, som gynnar behandling med endast två subkutana injektioner av Diamyd[®] för att minska förekomsten av typ 1-diabetesdiagnos (Steg 3) hos friska barn med risk för typ 1-diabetes (Steg 1 eller Steg 2) som bär haplotypen HLA DR3-DQ2. Studien, som omfattade totalt 76 barn, varav 40 med haplotypen HLA DR3-DQ2, hade en maximal uppföljningstid på 13 år och utfördes av professor Helena Elding Larsson (Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus).

- Dessa resultat, baserade på så kallade "real world"-data, är uppmuntrande och ger ytterligare stöd för Diamyd och vårt precisionsmedicinska tillvägagångssätt för att potentiellt fördröja uppkomsten av klinisk typ 1-diabetes hos friska barn som löper hög risk att insjukna, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Idag vet vi att det finns ett tydligt dos-responssamband av Diamyd-behandling, och det faktum att vi trots endast två subkutana injektioner ändå ser positiva trender på effektmåttet tid till diagnos är mycket uppmuntrande.

- I den här lilla studien är trenderna intressanta och betryggande för ytterligare forskningsstudier som utvärderar en mer optimerad dosregim, säger Helena Elding-Larsson, huvudprövare, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Resultat
Av totalt 76 individer utfördes den primära analysen baserat på de 40 individer som bar HLA DR3-DQ2-haplotypen. 18 personer fick två subkutana injektioner av Diamyd[® ]och 22 fick placebo. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 7 år och vissa försökspersoner följdes upp till 13 år. De preliminära resultaten visar att den uppskattade incidensen av typ 1-diabetesdiagnos, även om den inte nådde statistisk signifikans, var lägre hos Diamyd[®]-behandlade individer som bär på HLA DR3-DQ2-genen jämfört med placebobehandlade individer. Dessutom, i linje med tidigare rapporterade resultat, sågs ingen fördel jämfört med placebo hos individer som var negativa för HLA DR3-DQ2, vilket ytterligare understryker det precisionsmedicinska tillvägagångssättet som används med Diamyd[®]. Ytterligare analyser i DR3-DQ2-gruppen och hela populationen pågår.

Diamyd Medical initierar för närvarande en klinisk fas II-studie vid Kliniskt forskningscentrum vid Lunds universitet för att utvärdera intralymfatisk administrering av Diamyd[®] hos friska barn med risk för typ 1-diabetes med HLA DR3-DQ2.

Tidigare information om Diamyd[®] i Steg 1- och Steg 2 typ 1-diabetes
DiAPREV-IT (EudraCT 2008-007484-16) utvärderade under en 5-årig försöksperiod effekten av två subkutana injektioner av Diamyd[®] jämfört med placebo på att förhindra progression till Steg 3 typ 1-diabetesdiagnos hos 50 barn i åldern 4-<18 år positiva för GADA och klassificerade som Steg 1- eller Steg 2 typ 1-diabetes. Resultaten publicerades 2017 i Pediatric Diabetes (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pedi.12611). Resultaten visade att behandling med två subkutana injektioner av GAD-Alum var säker hos unga barn med prediabetes men påverkade inte utvecklingen till klinisk typ 1-diabetes.

DiAPREV-IT2 (EudraCT 2014-003755-64), utformades för att rekrytera 80 barn i åldern 4-<18 år positiva för GADA och klassificerade som Steg 1- eller Steg 2 typ 1-diabetes för att randomiseras till två subkutana injektioner av Diamyd eller placebo och följas under loppet av fem år. Studien förkortades senare för att följa 26 barn under två år.

I september 2020 visade metaanalysen av de kombinerade data från DiAPREV-IT och DiAPREV-IT2 (https://www.diamyd.com/docs/pressClips.aspx?ClipID=3758915) att behandling med två subkutana injektioner av Diamyd[®], även om det inte uppnådde statistisk signifikans, kan ha en positiv effekt på progressionen till typ 1-diabetes hos individer som är positiva för HLA DR3-DQ2. Ingen fördel jämfört med placebo sågs hos individer som var negativa för HLA DR3-DQ2 i linje med resultat från Diamyd[®]-studier i individer med nyligen debuterad typ 1-diabetes.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd[®] är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd[®] administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd[®]. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.