02:59:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Verkningstid och färre biverkningar är huvudsakliga önskade egenskaper. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie, och att därefter i partnerskap med större läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.
2023-06-19 15:10:09

Pressmeddelande: Uppsala 19 juni 2023.

Dicot AB (publ) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Innehavare av teckningsoptioner utnyttjade 187 738 286 teckningsoptioner, motsvarande cirka 83,3 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 187 738 286 aktier till teckningskursen 0,11 SEK per aktie. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader.

"Från bolagets sida vill vi rikta ett stort tack till alla som var med och tecknade och på så sätt visar sin tilltro till Dicot. En teckningsgrad på 83% är ett mycket bra utfall i rådande marknadsklimat och innebär att vi kan fortsätta utvecklingen av LIB-01 helt enligt plan. Med en stark kassa ser vi nu med stor entusiasm fram emot starten av Dicots kliniska fas 1-studie som är planerad till augusti", säger Dicots vd Elin Trampe.

Bakgrund
Under det första kvartalet 2023 genomförde Dicot en företrädesemission av units, bestående av fyra nya aktier, tre teckningsoptioner av serie TO4 och tre teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie i Dicot mellan den 1 och 15 juni 2023.

Utnyttjade teckningsoptioner har nu ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring vecka 27.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns på Dicots hemsidawww.dicot.se.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Dicot med 187738286 aktier, från 437 409060 till 625147 346 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1314 168,00 SEK, från 3 061 863,42 SEK till 4376031,42 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner av serie TO4 uppgår utspädningen till cirka 30 procent.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Elin Trampe, vd
Telefon: +46 739 80 14 08                                      
E-post: elin.trampe@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Denna information är sådan som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-19 15:10 CET.