00:08:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-01 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-06 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning DICOT 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Verkningstid och färre biverkningar är huvudsakliga önskade egenskaper. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie, och att därefter i partnerskap med större läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.
2023-10-30 08:00:00

Pressmeddelande: Uppsala, 30 oktober 2023. Dicot AB (publ) slutförde en företrädesemission av units i januari 2023 som övertecknades till 110%. En unit bestod av fyra nya aktier, tre teckningsoptioner av serie TO4 och tre teckningsoptioner av serie TO5. Varje teckningsoption TO5 berättigar till teckning av en ny aktie perioden 1 - 15 november 2023 mot kontant betalning uppgående till 70% av volymvägd genomsnittskurs för Dicots aktie perioden 13 - 27 oktober 2023. Den volymvägda genomsnittskursen uppgick under mätperioden till cirka 0,124 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,086 SEK. 

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Dicot att tillföras cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 november 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 november 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 november 2023.
De fullständiga villkoren avseende teckningsoptionerna finns att tillgå på Dicots hemsida www.dicot.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5:
  • Teckningsperiod: 1 - 15 november 2023.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner TO5: 13 november 2023.
  • Emissionsvolym: 225 229 530 teckningsoptioner TO5 som berättigar till teckning av 225 229 530 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 0,086 SEK per aktie.
  • Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier öka med upp till 225 229 530, från 625 147 346 till 850 376 876 och aktiekapitalet med upp till 1 576 606,71 SEK, från 4 376 031,42 SEK till 5 952 638,13 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till cirka 26,5% av antalet aktier och röster i Dicot.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av nya aktier senast den 15 november 2023, alternativt inte avyttras senast den 13 november 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs alltså aktiv handling av innehavaren.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas

a) Ägare som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (i depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

b) Ägare som har direktregistrerade teckningsoptioner (på VP-konto):
Förtryckt anmälningssedel kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Dicots hemsida www.dicot.se och på Hagberg & Aneborn Fondkommision ABs hemsida www.hagberganeborn.se.

Utfall

Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 17 november 2023. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Dicot AB.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Dicot i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Trampe, CEO                             Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 72 502 1010                 Telefon: +46 76 109 0000
E-post: elin.trampe@dicot.se           E-post: bjorn.petersson@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.