19:00:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Helsinki
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Digia är ett IT-konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom systemintegrering, webbanalys, samt interna processer som berör effektivisering och beslutshantering. Bolagets tjänster används inom en rad sektorer, från finanssektorn, till dagligvaruhandeln samt energisektorn. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska hemmamarknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2022-08-09 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-21 Årsstämma 2022
2022-02-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-18 Ordinarie utdelning DIGIA 0.15 EUR
2021-03-17 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-03-17 Ordinarie utdelning DIGIA 0.10 EUR
2020-03-16 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-18 Ordinarie utdelning DIGIA 0.07 EUR
2019-03-15 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-10 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-16 Ordinarie utdelning DIGIA 0.04 EUR
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-17 Ordinarie utdelning DIGIA 0.08 EUR
2017-03-16 Årsstämma 2017
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-12 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-17 Ordinarie utdelning DIGIA 0.08 EUR
2016-03-16 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-13 Bonusutdelning DIGIA 0.05
2015-03-12 Årsstämma 2015
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-08 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-12 Bonusutdelning DIGIA 0.1
2014-03-11 Årsstämma 2014
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-13 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-13 Ordinarie utdelning DIGIA 0.10 EUR
2013-03-12 Årsstämma 2013
2013-02-01 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-09 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-14 Bonusutdelning DIGIA 0.1
2012-03-13 Årsstämma 2012
2012-02-03 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-04 Ordinarie utdelning
2009-06-24 Ordinarie utdelning
2008-03-12 Ordinarie utdelning
2007-03-01 Ordinarie utdelning
2006-03-10 Ordinarie utdelning
2005-03-02 Ordinarie utdelning
2004-12-14 Ordinarie utdelning
2004-03-25 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2002-03-22 Ordinarie utdelning
2001-03-30 Ordinarie utdelning
2000-03-31 Ordinarie utdelning
2021-12-16 07:00:00

Digia Oyj
Pörssitiedote
16.12.2021 klo 8.00

Digia Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 17.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia takaisin yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen rahoittamiseen ja yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 300 000, joka vastaa noin 1,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 2 400 000 euroa. Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 16.12.2021 ja päättyy viimeistään 31.5.2022.

Takaisinostot toteutetaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) 5 artiklan niin sanotun turvasatamamenettelyn mukaisesti. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä. Digia on nimittänyt OP Yrityspankin osakkeiden takaisinosto-ohjelman järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Digiasta riippumatta ja ilmoitettujen rajojen mukaisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta.

Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä Nasdaq Helsingissä vallitsevan hintatason mukaisesti, noudattaen turvasatamamenettelyn mukaisia hinta- ja volyymirajoja. Osakkeesta maksetaan valtuutuksen mukaisena ajanjaksona vähintään matalin osakkeesta pyydetty markkinahinta ja korkeintaan sen suurin markkinahinta.

Digia voi keskeyttää tai lopettaa ohjelman ennen sen suunniteltua loppumisajankohtaa. Digia julkaisee tällöin asiasta pörssitiedotteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2021 hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Digia Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 26 823 723 ja yhtiöllä on hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeitaan.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
digia.com