19:10:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2022-02-25 06:00:00

Styrelsen och verkställande direktören för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31

VD har ordet

2021 blev det mest framgångsrika året i bolagets historia. Vi lyckades nå flera viktiga milstolpar i våra främsta projekt för att få en mer balanserad pipeline. För första gången någonsin är kvartalsresultatet för koncernen positivt. Vårt nästa mål är nu att växa organiskt och utvecklas på ett hållbart sätt.

Låt oss kasta en blick på hur den krassa verkligheten ser ut för ett läkemedelsbolag. Att upptäcka och utveckla ett nytt läkemedel är en lång, riskfylld - och kostsam - process. Varje nytt läkemedel som ska godkännas för klinisk användning innebär över 15 års arbete och en genomsnittlig kostnad på 1-2 miljarder dollar. För alla läkemedelsbolag eller akademiska institutioner är det en stor framgång att en läkemedelskandidat avancerar till kliniska fas 1-prövningar efter en noggrann optimering i det prekliniska skedet. Nio av tio läkemedelskandidater misslyckas under kliniska fas 1-, 2- och 3-prövningar eller vid läkemedelsgodkännandet. Om man räknar in läkemedelskandidater som sållas bort redan i det prekliniska skedet är risken att misslyckas med utvecklingen av ett läkemedel till och med högre än 90%.

Allt detta vet vi på Double Bond. Vi vet också vad som krävs av ett bolag som vill lyckas inom läkemedelsutvecklingsbranschen: en tydlig konkurrensförmåga. Vår lågriskstrategi är baserad på arbete med redan beprövade produkter - vilket enligt min uppfattning är det effektivaste tillvägagångsättet för ett ambitiöst läkemedelsbolag som Double Bond. Vi letar ständigt efter nya redskap för att öka vår konkurrenskraft - i vår arsenal har vi sedan tidigare så kallade "reverse innovation" som vi använde oss av i arbetet med SI-053 och interferoner och "repurposing" med järnsuccinat. Alla våra produkter har fått en viss typ av marknadsvalidering - på det sättet minskar vi risken att misslyckas under utvecklingen avsevärt.

Inte nog med det - vi strävar alltid efter att leverera de bästa behandlingarna och produkterna så snabbt som möjligt åt dem som behöver det allra mest. Vi jobbar med Orphan Drug indikationer för att snabba på utvecklingsprocessen och vårt mål är att kunna nå ut på marknaden med våra produkter redan efter fas 2. Ett annat exempel är vårt påbörjade samarbete med Alexavi för att göra vårt läkemedel tillgängligt för hjärncancerpatienter runt om i världen genom Early Market Access Program.

Det finns mängder av planer och idéer kring hur vi ska kunna uppnå våra mål på ett ännu effektivare och snabbare sätt framöver. Jag ser därför med en stor optimism på DBP:s framtid!

För mer detaljerad information om hur utvecklingen av våra produkter fortskrider hänvisar jag till min senaste videopresentation: https://youtu.be/ybPvvQnx-nQ samt till Mangolds analys: https://mb.cision.com/Main/12720/3504998/1533891.pdf

Som vanligt svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot, verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN KVARTAL 4 2021

Totala intäkter uppgick till 10,3 (-0,2) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-4,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till 6,0 (-5,4) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 10,8 (-0,13)

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN JAN - DEC 2021

Totala intäkter uppgick till 10,8 (2,1) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -9,3 (-16,5) MSEK

Periodens resultat uppgick till -9,3 (-17,7) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,41)

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG KVARTAL 4 2021

Totala intäkter uppgick till 10,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (-0,2) MSEK

Periodens resultat uppgick till 6,0 (0,6) MSEK

Resultat per aktie uppgick till 10,8 (-0,02)

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG JAN - DEC 2021

Totala intäkter uppgick till 10,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 8,5 (-1,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -9,3 (-17,7) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,41)

KOMMANDE RAPPORTER

Årsredovisning 2021 2022-04-07

Delårsrapport 1 2022 2022-05-27

Halvårsrapport 2022 2022-08-27