00:03:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2021-10-18 16:52:57

Double Bond Pharmaceutical AB (publ) ("DBP") har idag varit värd för ett Investigatorsmöte för den planerade fas I-studien av SI-053. Detta är en öppen dosöknings- och dosutvidgningsstudie för att uppskatta maximal tolererad dos (MTD), identifiera dosbegränsande toxiciteter (DLT) och rekommenderad fas 2-dos av SI-053. Den första patienten förväntas att få behandlingen under andra kvartalet 2021.

I mötet deltog utredare från fyra kliniker i två länder tillsammans med det kliniska prövningsteamet från DBP och nyckelpersoner från CRO CATO-SMS Oncology.

Syftet med mötet var att möta utredare och gå igenom den planerade SI-053-studien för att säkerställa att prövningen ska genomföras i enlighet med protokollet för klinisk studie, riktlinjer och tillämpliga regler.

SI-053-studien är en öppen dosupptrappningsstudie för att uppskatta MTD, identifiera DLT efter en enda dos intrakraniellt administrerad temozolomidbaserad SI-053 som ett tillägg till nuvarande standardbehandling (SoC) hos vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastom.

Ansökan om kliniska prövningar (the clinical trials application, CTA) av SI-053 var inlämnad hos berörda regulatoriska myndigheter inklusive motsvarigheter till Etikprövningsmyndigheten i Tyskland och Nederländerna i juni - augusti (https://mb.cision.com/Main/12720/3366128/1431309.pdf). DBP har redan mottagit det positiva svaret från Nederländerna (https://mb.cision.com/Main/12720/3418465/1470736.pdf) och håller på att lämna kompletterande uppgifter till myndigheten i Tyskland.

"Detta möte är avgörande för framgången för den kliniska prövningen och vi är oerhört nöjda med det intresse och engagemang som utredarna visade under mötet"- kommenterar Breezy Lindqvist, direktör för klinisk utveckling på DBP.

"Vi är mycket glada över att ha lyckats få med den bästa expertisen inom neurokirurgi inom EU till den kliniska utvecklingen av SI-053 för att helt utforska produktens terapeutiska potential," - kommenterar Igor Lokot, VD på DBP.

Om SI053/Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Belarus sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA