23:14:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-19 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-27 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-04-08 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-07 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Ordinarie utdelning DBP B 0.00 SEK
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Double Bond Pharmaceutical, DBP, är ett läkemedelsbolag. Störst affärsinriktning innehas mot behandling av cancersjukdomar, infektioner och autoimmuna sjukdomar. Forskningen utgår ifrån bolagets egenutvecklade drug-delivery teknologi. Produkterna säljs under separata varumärken och samarbeten vid produktutveckling sker med andra aktörer inom branschen. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-04-04 10:18:25

I pressmeddelandet som publicerades den 3 april 2023 kl. 21.43 saknades vissa villkor för brygglånet vilka kompletteras nedan.

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP", "Double Bond Pharmaceutical" eller "Bolaget") upptar brygglån om totalt 2 MSEK för att täcka Bolagets kortfristiga likviditetsbehov under tiden som Bolaget utreder förutsättningarna för andra finansieringslösningar i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och långsiktigt säkerställa bedrivande av Bolagets verksamhet.

Brygglånet

Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med Formue Nord Markedsneutral ("Långivaren") om totalt 2,0 MSEK ("Brygglånet").

Brygglånet har en löptid om 6 månader och löper med en ränta om 1,0 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod på det totala utestående lånebeloppet till dess att Brygglånet har återbetalats. Räntan ackumuleras och betalas vid återbetalning av Brygglånet. Brygglånet har en uppläggningsavgift om 5,0 procent av det totala lånebeloppet. Ingen säkerhet har uppställts för Brygglånet.

Om hela eller delar av Brygglånet inte är återbetalt vid löptidens slut har Långivaren rätt att konvertera minst 2 MSEK av det då utestående lånebeloppet, inklusive ränta, till aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 10 handelsdagar före konverteringstillfället. Lånet kan återbetalas innan löptidens utgång.

Kommentar från DBP:s VD Igor Lokot:

"I samband med att bolaget hade fått alla de nödvändiga godkännandena i länderna där de kliniska prövningarna av SI-053 ska genomföras - Tyskland och Nederländerna, inledde vi de sista förberedelserna för utlicensieringen av produkten till en potentiell partner för den kliniska utvecklingen av produkten och för den framtida kommersialiseringen. Med det här brygglånet kommer vi fylla på kassan och förstärka vår förhandlingsstyrka".

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare och Qap Legal är legala rådgivare till Double Bond Pharmaceutical i samband med upphandlingen av Brygglånet.

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-04 10:18 CET.