20:21:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Duni är en leverantör av produkter för restaurangbranschen. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis dukar, ljus, tallrikar och serveringsfat, samt boxar och skålar. Varumärket Duni marknadsförs inom ett flertal marknader och störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden. Kunderna är verksamma inom catering, take-away och grossisthandel. Bolaget har huvudkontor i Malmö.

Kalender

2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning DUNI 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Halvårsutdelning DUNI 0
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Halvårsutdelning DUNI 0
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Halvårsutdelning DUNI 2.5
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Halvårsutdelning DUNI 2.5
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning DUNI 5.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning DUNI 5.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-13 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning DUNI 5.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning DUNI 4.50 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-22 Analytiker möte 2014
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning DUNI 4.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Analytiker möte 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-12 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Ordinarie utdelning DUNI 3.50 SEK
2013-05-02 Årsstämma 2013
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Analytiker möte 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning DUNI 3.50 SEK
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-20 15-7 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 Ordinarie utdelning DUNI 3.50 SEK
2011-05-05 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Ordinarie utdelning DUNI 2.50 SEK
2010-05-05 Årsstämma 2010
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-29 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-07 Ordinarie utdelning DUNI 1.80 SEK
2009-05-06 Årsstämma 1
2009-04-24 Kvartalsrapport 2009-Q1
2021-05-04 14:00:00

Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021 i Malmö.

Årsstämman beslutade att fastställa respektive framlagda redovisningshandlingar och ersättningsrapport. I enlighet med styrelsens förslag beslöt Duni AB:s årsstämma att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions samt Alex Myers omvaldes till styrelseledamöter. Årsstämman valde Thomas Gustafsson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 123 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 578 000 kronor till styrelseordförande och med 309 000 kronor vardera till övriga fem stämmovalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 125 000 kronor, övriga ledamöter 59 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 65 000 kronor, övriga ledamöter 30 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Morten Falkenberg och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson och Thomas Gustafsson.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

::

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

::

Duni Group är marknadsledande inom attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 300 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni AB är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet "DUNI". Duni.se (http://www.duni.se)