11:45:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-17 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2022-05-16 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-10 Årsstämma 2019
2019-05-21 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-12 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2018-06-11 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-07 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-02 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2015-06-01 Årsstämma 2015
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-27 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-27 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-27 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-05 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2013-06-04 Årsstämma 2013
2013-05-27 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-11 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2012-04-10 Årsstämma 2012
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-06 Ordinarie utdelning ECOM 0.00 SEK
2011-05-05 Årsstämma 2011
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriMiljö & Återvinning
ECOMB är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag är bolaget specialiserade inom förbränningsprocesser som används inom industrin. Tekniken utgår ifrån installation av rör, utrustade med munstycken, som förbättrar hastigheten och blandningen av gaserna samtidigt som graden av förorening minskar. Bolaget har verksamhet främst inom Norden och Europa. ECOMB etablerades under 1992 och har sitt huvudkontor i Södertälje.
2023-05-26 08:55:00

ECOMBs Årsstämma hölls i Södertälje, kl. 18.00 den 25 maj 2023.

Ett axplock från Årsstämman i ECOMB AB (publ);

¤ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning

¤ Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten skulle överföras i ny räkning. Någon aktieutdelning skulle inte ske.

¤ Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

¤ Stämmans val av ordinarie styrelseledamöter;
  • Göran Ernstson, extern (omval)
  • Ulf Hagström (omval)
  • Eric Norelius (omval)
  • Angela Wulff (omval)

Inga suppleanter valdes.

¤ Stämmans val av revisor och revisorssuppleant;
  • Johnny Svenander (omval) resp. Henric Larsolle (omval)

¤ Beslöts ändra bolagsordningens gräns för aktiekapitalet att vara högst 14.000.000 SEK- samt att antal aktier högst kan uppgå till 140.000.000 stycken.

¤ Beslöts att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med högst 100.000.000 st aktier. Emissionen ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen önskar få beredskap inför bolagets fortsatta expansion.