06:25:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Kalender

2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-12-22 08:30:00

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget) meddelar att Bolaget har skickat in etikansökan som krävs för att initiera den kliniska fas I/II-studien. Vid  godkännande av den etiska ansökan beräknas fas I-delen initieras och patienter kunna börja rekryteras under Q1 2022, och förutsatt att patientrekryteringen går som planerat avslutas fas I-delen under Q4 2022. Slutligen kan Bolaget meddela att ett avtal slutits med Tamro AB för leverans av studieläkemedel till den kliniska studien. 

Den 1 september 2021 meddelade Ectin att Bolaget hade fått godkännande av Läkemedelsverket för att genomföra en klinisk fas I/II-studie av MFA-370 för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Studiens första del (fas I) omfattar 24 veckors behandling av 10 patienter med MFA-370 där utvärdering av säkerhet och tolerabilitet sker efter 6 veckors behandling. Om resultatet från fas I-studien visar att behandlingen har en acceptabel biverkningsprofil, kommer fas II-delen av studien att initieras förutsatt att finansiering är anskaffad.

Ectin har skickat in den etikansökan som krävs för att kunna initiera den kliniska fas I/II-studien. Förutsatt ett godkännande av den etiska ansökan avser Bolaget att starta fas I-delen av den kombinerade fas I/II-studien i första kvartalet 2022 och förutsatt att patientrekryteringen går som planerat avsluta fas I-delen under det fjärde kvartalet 2022.

Bolaget meddelar även att avtal slutits med Tamro AB för att hantera logistiken kring studieläkemedel till studien. Logistiktjänster har varit Tamros kärnverksamhet i 100 år.

Ectin Research VD, Anna Sjöblom-Hallén: "Vi är oerhört nöjda med att slutit ett avtal för hantering av studieläkemedel till vår kliniska fas I/II-studie. Tamro har ett gediget rykte i branschen för en trygg och säker distribution av läkemedel till hälso- och sjukvården."