18:55:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Kalender

2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2022-06-29 17:12:04

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") har tidigare meddelat att fas I-delen av den kombinerade kliniska fas I/II-studien av MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer planerades initieras på prövningsställe under Q2 2022. Bolaget meddelar nu att alla regulatoriska tillstånd har erhållits i Sverige för den kliniska studien samt att två prövningsställen för bolagets kliniska fas I/II studie har kontrakterats i Sverige och ett i Danmark, att initiering av prövningsställe (SIV eller "site-initiation visit") är inplanerade i Sverige och efter att SIV genomförts kommer patientrekrytering ske. Bolaget meddelar vidare att processen med att initiera prövningsställe i Sverige har inletts i juni och kommer slutföras efter sommaren.

Bolaget meddelar nu att alla regulatoriska tillstånd för att initiera bolagets kombinerade kliniska fas I/II-studie i Sverige har erhållits då amendment sedan tidigare godkänts av både Läkemedelsverket såväl som Etiska prövningsmyndigheten och nu har även biobanksansökan godkänts. Två prövningsställen, länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Karolinska sjukhuset i Stockholm, har kontrakterats för att delta i studien och "site-initiation visits" på prövningsställe är inplanerade och efter genomförande skett kommer patientrekrytering ske. Bolaget meddelar också att processen med att initiera prövningsställe har inletts i juni som planerat och kommer slutföras efter sommaren. Parallellt med de klinikförberedande aktiviteterna i Sverige är bolaget även engagerat i att erhålla regulatoriska godkännanden för prövningsställen i Litauen, Tyskland och Danmark där alla regulatoriska ansökningar nu är inskickade. Ett prövningsställe i Danmark, Aalborg University Hospital, har också kontrakterats för bolagets kliniska fas I/II studie. Syftet med ansökningarna är att kunna öppna fler prövningsställen och påbörja patientrekrytering till fas I-delen av fas I/II-studien i ytterligare länder.