14:32:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-08-07 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 X-dag ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamt inom bioteknik. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.
2024-05-30 14:10:00

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget reducerar sin kostnadsmassa för att förbättra kassaflödet för verksamheten.

Ectin har tidigare rapporterat att Bolaget inte har likvida medel för att täcka operationella kostnader de kommande 12 månaderna. Styrelsen har nu beslutat sig för att reducera Bolagets kostnadsmassa genom kostnadsbesparingar och minskning av externa konsulter knutna till verksamheten. Bolagsstyrelsen fortsätter arbetet med att finna finansieringsmöjligheter för verksamheten.