01:14:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Kalender

2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2022-09-07 08:01:00

Mot bakgrund av Ectin Research AB:s ("Ectin" eller "Bolaget") finansieringsbehov och den planerade företrädesemissionen som kommunicerats idag, den 7 september 2022, har styrelsen för Ectin beslutat att senarelägga studiestarten av den kliniska fas I/II-studien till dess att emissionskapital finns på plats. Förutsatt att kommunicerad planerad företrädesemission genomförs enligt plan och tillför Bolaget erforderligt kapital bedöms studien återupptas under december 2022.

Klinisk fas I/II-studie

Ectin meddelade i juni under innevarande år att alla regulatoriska tillstånd erhållits i Sverige för Bolagets kombinerade kliniska fas I/II-studie av läkemedelskandidaten MFA-370 för behandling av metastaserad urotelial blåscancer, samt att två prövningsställen för studien kontrakterats i Sverige och ett i Danmark. Bolaget meddelade vidare att processen med att initiera prövningsställe i Sverige inletts i juni och att detta skulle slutföras efter sommaren, för att därefter inleda patientrekrytering.

Under sommaren har samtliga regulatoriska tillstånd även erhållits i Danmark och Litauen. Vidare har den tyska regulatoriska myndigheten Bfarm godkänt fas I/II-studien. Bolaget arbetar nu med att slutföra godkännandena i Tyskland och färdigställa kontrakt med fler prövoställen i de olika länderna. Initiering av prövoställen planeras till december 2022.

Mot bakgrund av att finansiering för hela fas I-delen av studien behöver finnas på plats före rekrytering av patienter till studien, har studien senarelagts. Styrelsen bedömer att förutsatt att erforderligt kapital anskaffas via planerad företrädesemission kan studien återupptas under december 2022, och slutföras under sommaren 2023.

Anna Sjöblom-Hallén, VD Ectin, kommenterar

"Ectin har arbetat intensivt med förberedelser inför fas I/II-studien, att behöva skjuta på studiestart är inte ett önskvärt scenario, men ansvarsfullt gentemot patienterna för att säkerställa att fas I-delen kan genomföras till fullo. Vi gör allt för att under tiden skapa de bästa förutsättningarna för att studien - när den återupptas - ska löpa på i god takt."