23:47:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Kalender

2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2022-04-28 13:00:00

I mars 2022 kommenterade Ectin Researchs nya Chief Medical Officer Dr. Austin Smith den snabba ökningen av repositionerade läkemedel inom onkologi och implikationerna för MFA-370, Ectin Researchs nya terapi för metastaserad urothelial blåscancer. I denna uppföljning identifierar han tre nyckeltrender som kommer att driva på fortsatt intensiv forskning och utveckling av repositionerade läkemedel som MFA-370.

Trend 1: "Stigande läkemedelskostnader och budgettryck"

"Stigande läkemedelskostnader och budgettryck kommer att göra repositionerade läkemedel som MFA-370 allt mer attraktiva under de kommande fem åren. Nya framgångshistorier som Dexametasone för Covid-19 kommer att fortsätta bygga trovärdighet om hur effektiv repositionering kan vara. Dexametason godkändes 2020 för Covid-19. Det är en billig, vanligt förekommande steroid, som i försök minskade dödsfallen med ungefär en tredjedel hos patienter i respiratorer. Omedelbart efter godkännandet blev Dexametason standardbehandling på intensivvårdsavdelningar runt om i världen."

Trend 2: "Ökade kombinations- och multifunktionsterapier"

"Vi kommer att se mycket större tillväxt av kombinationsterapier. Särskilt inom onkologi, som kommer att fortsätta att vara en viktig sektor för repositionerade läkemedel. Till exempel, checkpoint-inhibitor-terapier, en typ av cancerimmunterapi som kan blockera inhiberande checkpoints, och återställa immunsystemets funktion. Vi lär oss mer och mer om dessa läkemedel varje dag. Vi kommer att se en enorm ökning av multifunktionella föreningar."

Trend 3: "Ökad datamängd från patientföreningar och forum"

"Patientföreningar har vuxit enormt i antal de senaste åren, särskilt på Facebook. Det är en värdefull källa för att identifiera serendipitösa effekter i försök och behandling. Många repositionerade läkemedel kommer ur slumpmässiga upptäckter. Sildenafil (eller Viagra) är det mest kända exemplet. Under fas III-studien för hjärtsjukdomar, märkte utredarna att många patienter inte 'kom ihåg' att lämna tillbaka dispenserade kartonger för antalet piller. Ytterligare undersökning avslöjade dess bieffekt. Facebook-undersökningar har lett till upptäckten att hydroklortiazid (förskrivet för högt blodtryck) också minskar återfallen av njursten. Och att SSRI Zoloft kan ha en positiv behandlingseffekt på psoriasislesioner. Ökad databeräkningskraft och sökförmåga kommer att göra patientforum till en allt mer populär källa för vidare utredning."

Dr Austin Smith är onkolog, med ett särskilt intresse för läkemedelsutveckling i tidig fas. Han är utexaminerad från Royal College of Surgeons, Ireland och har innehaft en rad olika seniora kliniska och strategiska positioner inom onkologi.