07:33:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Kalender

2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-08-18 08:30:00

Idag, den 18 augusti 2021, inleds handeln i Ectin Research AB:s ("Ectin" eller "Bolaget") aktier och teckningsoptioner av serie TO 1B på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Aktierna handlas under kortnamnet "ECTIN" och ISIN-kod SE0015987714 och teckningsoptioner av serie TO 1B handlas under kortnamnet "ECTIN TO 1B" och ISIN-kod SE0015988357.

Emission av units inför notering

Noteringen på Spotlight har föregåtts av en emission av units som initialt tillfört Bolaget cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen har Ectin även tillförts cirka 480 nya aktieägare.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare till Ectin i samband med emissionen och noteringen. Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut.