06:14:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Ectin Research är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av läkemedelskandidater. Forskningen är fokuserad mot att ta fram läkemedel som avser att eliminera cancertumörer hos patienter, med störst inriktning mot behandling av urinblåsecancer. Utöver ämnar bolaget att utveckla läkemedel för behandling av bröst-, kolorektal- och prostatacancerceller.

Kalender

2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-10 Ordinarie utdelning ECTIN B 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2022-09-19 15:25:48

Korrigering gällande andel rösträtter. Korrekt andel rösträtter efter transaktionen är 2,12%, jämfört med tidigare 3%.  

Ectin Research AB ("Ectin" eller "Bolaget") har erhållit information att Futur Pension Holding AB ("Futur Pension") den 15 september 2022 har avyttrat aktier i Ectin som innebär att Futur Pension passerat flaggningsgräsen om 5%.

Transaktionen innebär att Futur Pension äger 589 639 (4,65%) aktier, motsvarande 2,12% röster, att jämföras med 833 745 aktier (6,57%) och 3% röster före transaktionerna.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet understigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.