23:48:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Electrolux Professional är en global leverantör av professionell utrustning inom storkök, dryck och tvätt. Produktutbudet inkluderar ugnar, kylskåp, diskmaskiner, kaffebryggare, tvättmaskiner, torktumlare samt service och specialprodukter och relaterade tillbehör. Bolagets produkter tillverkas vid flertalet anläggningar runt om i världen. Kunderna återfinns bland restauranger, hotell, hälso- och sjukvård, skolor och andra serviceinrättningar.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning EPRO B 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Ordinarie utdelning EPRO A 0.00 SEK
2020-04-01 Ordinarie utdelning EPRO B 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2020
2021-07-30 17:30:00

Enligt bolagsordning för Electrolux Professional AB (publ) har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Under juli 2021 har på aktieägares begäran 30 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 35 984 416,5.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 287 397 450 varav 8 049 635 aktier av serie A och 279 347 815 aktier av serie B.

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 klockan 17.30.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33