19:51:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-17 X-dag ordinarie utdelning ELIC 0.00 SEK
2024-05-16 Årsstämma 2024
2024-02-20 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 X-dag ordinarie utdelning ELIC 0.00 SEK
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 X-dag ordinarie utdelning ELIC 0.00 SEK
2022-03-07 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning ELIC 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-04-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Elicera Therapeutics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling inom immun-onkologi för cell- och genterapier för immunbaserad cancerbehandling. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs med störst närvaro inom Sverige. Elicera Therapeutics har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-01-23 16:01:43

Göteborg, 23 januari 2023 - Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, tillkännagav idag att säkerhetskommittén (Data Safety and Monitoring Board/DSMB) slutfört sin tredje bedömning av den pågående kliniska fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus, ELC-100, i neuroendokrina tumörer och rekommenderade en fortsättning av studien, enligt plan.

Doseskaleringsstudien, som genomförs i samarbete med Uppsala universitet som sponsor, har tidigare kunnat rapportera signaler om klinisk aktivitet hos två av åtta utvärderbara patienter i ELC-100-studien, där totalt 12 patienter planeras bli behandlas i fyra dosnivåer/kohorter. Efter DSMB:s rekommendation att fortsätta studien kan rekryteringen av de återstående tre patienterna i den sista kohorten påbörjas.

Om ELC-100 kliniska fas I/IIa doseskaleringsstudien

ELC-100-studien genomförs i två steg. Steg ett, som nu pågår, har som primärt mål att undersöka behandlingens säkerhet och avgöra den maximalt tolererbara dosen. Studien har fyra dosnivåer med tre patienter på varje nivå. Förutom att bestämma den maximalt tolererbara dosen, utvärderas även effektiviteten till exempel i form av tumörsvar.

Hittills har inga dosbegränsande biverkningar rapporterats. Full effektrapportering från ELC-100-studien förväntas när studien är helt avslutad.