22:56:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-13 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Ordinarie utdelning ELIC 0.00 SEK
2022-03-07 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning ELIC 0.00 SEK
2021-04-26 Årsstämma 2021
2021-04-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Elicera Therapeutics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling inom immun-onkologi för cell- och genterapier för immunbaserad cancerbehandling. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten bedrivs med störst närvaro inom Sverige. Elicera Therapeutics har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-10-18 15:00:00

Göteborg den 18 oktober 2022 - Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att man har ingått ett så kallat "Material Transfer Agreement" med Josep Carreras Leukemia Research Institute ("JCLRI") i Spanien för att stötta utvecklingen av CAR T-cellsbehandlingar för Ewings sarkom. Avtalet är det första som undertecknas som en del av Eliceras strategi att hitta flertalet samarbetspartners och licenspartners för iTANK-plattformen.

Efter en omfattande analys av potentiellt effektiva och säkra mål för Ewings sarkom, har JCLRI antagit en hypotes att genereringen av CAR T-celler, beväpnade med iTANK-plattformen och deras förmåga att framkalla en multiriktad attack på solida tumörer, kan representera en effektiv och säker innovativ metod för behandling av metastaserad Ewings sarkom. Ewings sarkom är en svårbehandlad cancerindikation som kännetecknas av "immunologiskt kalla" solida tumörer som innehåller ett överflöd av immunsuppressiva celler.

"En central del av Eliceras strategi för iTANK är att ingå partnerskap som detta. Med det första avtalet i hamn - och förhoppningsvis fler som ska etableras - har vi uppnått en viktig milstolpe för bolaget", säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera. "Vi är glada över att iTANKs potential att öka effektiviteten av CAR T-cellsterapier i solida tumörer har uppmärksammats av högt ansedda forskningsinstitutioner som JCLRI. Att stödja forskning som tar oss närmare en godkänd CAR T-cellsterapi för behandling av solida tumörer är viktigt för oss på Elicera. Vi ser fram emot att stödja JCLRI i deras strävan att identifiera innovativa behandlingsalternativ för Ewings sarkom, vars svårbehandlade solida tumörer har gett upphov till en akut efterfrågan på nya effektiva terapier."

Avtalet ger inte JCLRI några immateriella rättigheter till iTANK-plattformen, och alla patenterbara uppfinningar som härrör från projektet ska bli Eliceras och JCLRIs gemensamma egendom.