23:44:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-03-29 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-21 Split ELN 100:1
2020-06-18 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2020-06-16 Årsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2018-04-23 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-04-21 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-07-27 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-24 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2016-04-21 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-07-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-07 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2014-04-04 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2013-05-20 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-20 Årsstämma 2013
2013-03-13 15-7 2013
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Årsstämma 2012
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-04-14 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-24 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-25 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-18 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK
2010-05-17 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-18 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-05-08 Ordinarie utdelning ELN 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Ellen är specialiserat inom bioteknik. Idag är bolaget inriktade mot produkter för kvinnors hälsa. Bolaget utvecklar och säljer sanitetsskydd för kvinnor baserade på probiotika (mjölksyrebakterier). Produkterna säljs under separata varumärken. Störst verksamhet innehas inom den nordiska- och europeiska marknaden där försäljning sker via licensierade distributörer. Bolaget etablerades under 2000 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-03-29 14:00:00

Extra bolagsstämma i Ellen Aktiebolag, org.nr. 556419-2663, ("Bolaget") hölls idag den 29 mars 2023, kl. 11.00 hos Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med nedan huvudsakliga beslut.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 15 mars 2023 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Bolagets aktiekapital kan till följd av nyemissionen komma att öka med högst cirka 2 625 000,49 kronor genom utgivande av högst 6 647 119 nya aktier. Teckningskursen i nyemissionen är 1,00 SEK per aktie. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 6 april 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Beslutet biträddes av samtliga aktieägare som var företrädda vid stämman med bortseende från de aktier som företräddes av Mikael Lövgren, privat och genom Lövgren & Partners Holding AB, varför villkoren för Aktiemarknadsnämndens beslut om dispens från budplikt för Mikael Lövgren, privat och genom Lövgren & Partners Holding AB, uppfyllts (för mer information om dispensärendet, se Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:11).