23:25:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-18 Årsstämma 2024
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-19 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2023-05-03 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2022-05-03 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-22 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2020-04-21 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-24 Ordinarie utdelning ELOS B 1.00 SEK
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-23 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Ordinarie utdelning ELOS B 1.30 SEK
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Ordinarie utdelning ELOS B 1.00 SEK
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-25 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Bonusutdelning ELOS B 1
2015-04-28 Ordinarie utdelning ELOS B 2.00 SEK
2015-04-27 Årsstämma 2015
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning ELOS B 2.00 SEK
2014-04-29 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-21 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-26 Ordinarie utdelning ELOS B 1.00 SEK
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2012-04-23 Årsstämma 2012
2012-04-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-24 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-25 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-23 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2009-04-29 Årsstämma 1
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-29 Ordinarie utdelning ELOS B 1.50 SEK
2007-04-26 Ordinarie utdelning ELOS B 0.50 SEK
2006-04-28 Ordinarie utdelning ELOS B 1.25 SEK
2005-05-20 Split ELOS B 1:2
2005-05-04 Ordinarie utdelning ELOS B 2.50 SEK
2004-04-30 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2003-05-07 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2002-04-26 Ordinarie utdelning ELOS B 0.00 SEK
2001-04-27 Ordinarie utdelning ELOS B 2.25 SEK
1995-06-15 Split ELOS B 1:2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Elos Medtech är verksamt inom medicinteknik. Bolaget arbetar med forskning och utveckling av produkter och medicintekniska komponenter för dentala- och ortopediska implantat. Verksamheten bedrivs via egna anläggningar runtom Norden, Nordamerika och Asien. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationellt verksamma företagskunder. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
2022-05-03 14:30:00

Elos Medtechs årsstämma hölls tisdagen den 3 maj 2022. Årsstämman genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå till aktieägarna och att bolagets fria egna kapital om 287 832 937 kronor ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti och Stefano Alfonsi till styrelseledamöter. Magnus René valdes till ny styrelseledamot. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Stefano Alfonsi till ny styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som upplyst att Johan Kratz återigen ska vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till styrelseledamot för extra insatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till majoritetsägaren TA Associates ska inte erhålla något styrelsearvode.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen framlagda principerna för utseende av valberedningen. Principerna är samma som föregående år med förändringen att principerna ska gälla tills vidare.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.elosmedtech.com.

För ytterligare information kontakta:

Jodie Gilmore, interim CEO, President & Business Unit Director Orthopedics, +1 901 323 6699, jodie.gilmore@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com