21:53:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-07 Bonusutdelning EMPIR B 1
2022-10-06 Extra Bolagsstämma 2022
2022-09-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-18 Bonusutdelning EMPIR B 1
2022-05-13 Ordinarie utdelning EMPIR B 1.50 SEK
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-14 Ordinarie utdelning EMPIR B 1.30 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.45 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-30 Split EMPIR B 20:1
2018-01-16 Extra Bolagsstämma 2018
2017-11-07 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-06 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2013-05-03 Årsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2012-05-03 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-03 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.00 SEK
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-05-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Ordinarie utdelning EMPIR B 0.25 SEK
2010-05-04 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-05 Årsstämma 1
2009-05-05 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Empir Group är ett IT-konsultbolag. Bolaget levererar tjänster och lösningar relaterade till ramavtal, upphandlingsprocesser, backup, molntjänster, samt övrig digital filhantering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland små- och medelstora företagskunder. Bolaget grundades 1987 och gick fram till 2018 under namnet MSC Group. Störst verksamhet inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2023-01-24 18:30:00

Styrelsen för Empir Group AB ("Empir" eller "Bolaget") har idag, den 24 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat att genomföra en riktad emission av 1 000 000 B-aktier (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen har fastställts till 10,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5,53 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktier den 24 januari 2023. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget 10,25 MSEK före transaktionskostnader. Ett antal svenska strategiska investerare, däribland Modelio Equity AB, deltar i den Riktade Nyemissionen. Nettolikviden som tillförs Bolaget genom den Riktade Nyemissionen ska användas till att säkerställa finansiering av det nyligen genomförda indirekta förvärvet av 50 procent av aktierna i mySafety Group AB.

Styrelsen för Empir har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat att genomföra en riktad emission av 1 000 000 B-aktier. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Emissionen objektivt sett är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen för det, och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering av det nyligen genomförda indirekta förvärvet av 50 procent av aktierna i mySafety Group AB. En företrädesemission av aktier hade inte hunnit genomföras i sådan tid då upptagen skuld i samband med förvärvet ska återbetalas. En företrädesemission hade även medfört oproportionerligt höga kostnader i förhållande till det relativt begränsade kapital som behövs. Styrelsen har i valet av emissionstyp även bedömt det som positivt att Empir Groups ägarbas, genom den riktade nyemissionen, diversifieras ytterligare genom nya investerare.

Den Riktade Emissionen omfattar 1 000 000 nya B-aktier som emitteras till en teckningskurs om 10,25 SEK per aktie, vilket innebär att Empir erhåller 10,25 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen för den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal strategiska investerare över tid. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 5,53 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktier den 24 januari 2023. Bolagets styrelse anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Emissionen medför att antalet aktier kommer att öka med 1 000 000, från 5 536 085 till 6 536 085, och antalet röster i Bolaget att öka med 100 000, från 626 940,5 till 726 940,5, innebärande en utspädning om cirka 15,3 procent av antalet aktier och cirka 13,8 procent av antalet röster i Bolaget.

"­ Jag är oerhört nöjd över att ha lyckats attrahera en grupp erkänt kompetenta investerare, bland annat Modelio Equity AB. Min bedömning är att detta kombinerat med den relativt låga utspädningen i emissionen bör öka intresset för aktien. Empir erhåller nu en finansiell stabilitet och kan öka fokuseringen på det nyförvärvade dotterbolaget mySafety. Genom den tidigare emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner i höstas kan gamla ägare av Empir också ta del av den resa vi bara har påbörjat, säger Marcus Pettersson, verkställande direktör".

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör

0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 18.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Group B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.