00:37:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Endomines är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget arbetar med prospektering och vidare distribution av guldförnödenheter samt övriga ädelmetaller. Verksamheten drivs via egna produktionsanläggningar, samt i samarbete med övriga samarbetspartners på marknaden. Störst verksamhet återfinns inom Norden där försäljning går via återförsäljare samt grossister. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-10 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-10 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Split ENDO 100:1
2016-04-19 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2016-04-18 Årsstämma 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2015
2015-02-09 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2013-04-23 Årsstämma 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-27 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2011
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-21 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2010
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-11 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-20 Årsstämma 1
2021-02-23 12:00:00

 Endomines AB, pressmeddelande 23.2.2021 kl. 12:00 CET

Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats slutfört den företrädesemission av aktier som tillförde Bolaget cirka 214 MSEK, vilket offentliggjordes den 28 januari 2021 ("Företrädesemissionen"). Nu genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, en kvittningsemission om totalt 4 224 000 aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Garantiemissionen"). Teckningskursen i Garantiemissionen är, i enlighet med garantiavtalen, 2,50 SEK per aktie, vilket även motsvarar priset per aktie i Företrädesemissionen, och styrelsen bedömer teckningskursen som marknadsmässig. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning.

Som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna i enlighet med garantiåtagandena möjlighet att välja att erhålla garantiersättningen kontant eller genom nyemitterade aktier i Endomines. Samtliga garanter har valt att erhålla aktier i Bolaget, varav vissa har valt att erhålla del av ersättningen i aktier och del i kontanter. Den totala garantiersättningen uppgår till 12 760 000 SEK, varav 10 560 000 SEK erläggs genom nyemitterade aktier i Endomines och 2 200 000 SEK erläggs i kontanter.

Mot denna bakgrund har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 4 januari 2021, beslutat om Garantiemissionen som omfattar totalt 4 224 000 aktier riktade till garanterna i Företrädesemissionen, d.v.s. Formue Nord Markedsneutral A/S, Gerhard Dal, Råsunda Förvaltning AB, Modelio Equity AB och Oscar Molse. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Emissionen förväntas registreras av Bolagsverket omkring den 25 februari 2021, och de nya aktiernas första handelsdag på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas vara omkring den 26 februari 2021. Aktiekapitalet i Endomines kommer efter registrering av Garantiemissionen att öka med 8 448 000 SEK till 442 240 070 SEK, och det totala antalet utestående aktier och röster i Endomines kommer att öka med 4 224 000 aktier och röster till 221 120 035 aktier och röster. Utspädningseffekten med anledning av Garantiemissionen uppgår till cirka 1,9 procent.    

Kontaktperson

Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 12:00 CET.
 

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).