09:20:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Endomines är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget arbetar med prospektering och vidare distribution av guldförnödenheter samt övriga ädelmetaller. Verksamheten drivs via egna produktionsanläggningar, samt i samarbete med övriga samarbetspartners på marknaden. Störst verksamhet återfinns inom Norden där försäljning går via återförsäljare samt grossister. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2019
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-10 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-10 Årsstämma 2018
2019-05-10 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Årsstämma 2017
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-08 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2017-04-20 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Split ENDO 100:1
2016-04-19 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2016-04-18 Årsstämma 2015
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-17 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2015-04-16 Årsstämma 2014
2015-02-09 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-12 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-25 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2014-04-24 Årsstämma 2013
2014-02-10 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-01 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-23 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-14 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-27 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2011
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-15 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2011-04-14 Årsstämma 2010
2011-02-21 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-16 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-21 Ordinarie utdelning ENDO 0.00 SEK
2010-04-20 Årsstämma 2009
2010-02-23 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-09 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-11 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-20 Årsstämma
2019-09-11 11:00:00

Endomines AB, Pressmeddelande 11.9.2019 kl. 11:00 CEST

Med anledning av den företrädesemissionen i Endomines AB (publ) ("Bolaget") som beslutades av styrelsen den 10 maj 2019 och därefter godkändes av årsstämman den 10 juni 2019 och som sedan tecknades till 94,4 procent, har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie 2019/2022 avseende teckningskurs och antal aktier teckningsoptionerna ger rätt att teckna. Villkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Den nya teckningskursen är 0,797 EUR per aktie och det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till 1,13 aktier. Före omräkningen var teckningskursen 0,900 EUR per aktie och varje teckningsoption berättigade till teckning av 1 aktie. Övriga teckningsvillkor kvarstår oförändrade.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, tillförordnad VD, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).