03:45:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Huvudkontoret ligger i Malmö.
2022-11-16 21:10:32

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN
1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 815 (6 410) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -28 102 (-19 424) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -28 931 (-19 689) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -3,76 (-3,19) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till -22,07% (6,14%)
SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN
1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 901 (1 421) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 076 (-8 171) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -7 402 (-8 238) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,96 (-1,33) SEK
* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 7 685 842 aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022

 • Den 21 januari meddelade Enorama Pharmas vice VD Annette Agerskov att hon slutar. Annette Agerskov fortsätter i sin nuvarande roll under en period för överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april. Annette Agerskov har varit vice VD för Enorama Pharma sedan 2014.
 
 • Den 16 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2021.
Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/).
 
 • Den 31 mars meddelade Enorama Pharmas CFO Jonas Sohlman att han slutar. Jonas Sohlman fortsätter i sin nuvarande roll till och med den 30 september. Jonas Sohlman har varit CFO för Enorama Pharma sedan 2020.
 
 • Den 13 april publicerade Enorama Pharma Årsredovisning för 2021.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/).
 
 • Den 9 maj kallade Enorama Pharma till årsstämma den 8 juni 2022.
Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://www.enorama.se/arsstamma-2022/).
 
 • Den 18 maj meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 20 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 28 februari 2023. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter.
 
 • Den 18 maj publicerade Enorama Pharma delårsrapport för det första kvartalet 2022.
Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/).
 
 • Den 8 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma. Vid stämman var 3 522 333 aktier representerade utav 7 685 842 utgivna, motsvarande ca 45,8 % av det totala antalet aktier. Sammanfattningen av de beslut som fattades samt kommuniké återfinns på Bolagets hemsida (https://www.enorama.se/arsstamma-2022/).
 
 • Den 20 juli meddelade Enorama Pharma att man väljer Viskan som e-handelsplattform och systemleverantör. Det är nu klart att Enorama Pharma kommer att använda system och plattform från Viskan i sin fortsatta utveckling av e-handel i USA, nic-s.com. Enorama är i ett aktivt skede med fokus på försäljning i egen regi och här blir Viskan en perfekt partner. Viskan utvecklar lösningar för e-handel och prenumeration för företag med hög ambitionsnivå. Varje år hanteras drygt fem miljoner abonnemangsorder genom system från Viskan hos välrenommerade kunder, som Apoteket, KappAhl, NetOnNet m.fl.
För ytterligare information, se Bolagets hemsida (https://www.enorama.se/).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Den 7 oktober meddelade Enorama Pharma att man kommit överens med Jonas Sohlman om fortsatt samarbete. Jonas Sohlman kommer att biträda Bolaget på konsultbasis.

KOMMANDE HÄNDELSER

Bolaget har ett omedelbart behov av en stärkt balansräkning såväl som en ökad likviditet varför en emission planeras i närtid. Mer information kommer presenteras när sådan finns tillgänglig.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 21:10 CET.