03:41:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-04 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Enorama Pharma grundades 2006 och huvudkontoret ligger i Malmö.
2022-05-18 21:05:31
SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 49 (1 177) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 868 (-5 893) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -10 903 (-5 994) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,42 (-1,01) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars till 24,04% (6,19%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 7 685 842 aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2022
 • Den 21 januari meddelade Enorama Pharmas vice VD Annette Agerskov att hon slutar. Annette Agerskov fortsätter i sin nuvarande roll under en period för överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april. Annette Agerskov har varit vice VD för Enorama Pharma sedan 2014.
 • Den 16 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2021. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enorama.se (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/).
 • Den 31 mars meddelade Enoramas Pharmas CFO Jonas Sohlman att han slutar. Han kommer att fortsätta sin nuvarande roll under en period och lämnar sitt uppdrag den 30 september 2022. Jonas Sohlman har varit CFO för Enorama sedan 2020.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Den 13 april publicerade Enorama Pharma Årsredovisning för 2021.
Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enorama.se. (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/)
 • Den 9 maj kallade Styrelsen i Enorama Pharma till årsstämma den 8 juni 2022.
Kallelsen återfinns i sin helhet på Bolagets hemsida www.enorama.se. (https://www.enorama.se/investerare/arsstamma-2022/)
 • Den 18 maj meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 20 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 28 februari 2023. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående produktions- och försäljningsarbete av icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022 kl. 21:05 CEST.