12:04:07 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-03-04 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Enorama Pharma grundades 2006 och huvudkontoret ligger i Malmö.
2023-10-26 12:30:00

Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") pressmeddelade den 10 augusti 2023 att man hade för avsikt att besluta om en riktad nyemission till DS Global Pte Ltd och RD Global General trading L.L.C. Efter samråd med tecknarna har Bolaget istället beslutat att emittera aktier till DS Global Pte Ltd. ("DS Singapore") och dess systerbolag Dharampal Satyapal Limited ("DS Indien"), gemensamt benämnda "DS Group". Styrelsen har därför idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, beslutat om en riktad nyemission om 4 000 000 aktier till DS Group för en emissionskurs om 2,8 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 11,2 MSEK.

Enorama Pharma offentliggjorde den 10 augusti 2023 styrelsens avsikt att genomföra en riktad emission till DS Singapore och RD Global General Trading L.L.C. Styrelsen har nu istället, med stöd av bemyndigande från årsstämman, genomfört en riktad emission av 1 500 000 aktier till DS Singapore och 2 500 000 aktier till DS Indien. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 2,8 kronor per aktie och Bolaget tillförs därmed 11 200 000 kronor före transaktionskostnader. Emissionen möjliggör även för styrelsen att kunna genomföra andra finansieringslösningar i framtiden.

Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och har gjort bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. Bland annat har Bolaget inte likvida medel nog för att kunna genomföra en företrädesemission, en företrädesemission hade behövt genomföras till en väsentligt lägre emissionskurs och Bolaget hade i samband med en företrädesemission tvingats uppta brygglån till en hög ränta. Det föreligger även risk att en företrädesemission inte hade tecknats till fullo. En företrädesemission hade troligtvis även krävt garantiåtaganden, vilket skulle kunna medföra ytterligare kostnader för Bolaget och större utspädning för aktieägarna.

Anledningen till att emissionen specifikt har riktats till ett antal större aktieägare i Bolaget är att Enorama Pharma har ett behov av att införskaffa kapital tids- och kostnadseffektivt. Styrelsen bedömer att detta är möjligt i nuvarande fall då Bolaget redan har en nära kontakt med tecknarna då emissioner tidigare skett till dessa vilket bland annat väsentligen minskar rådgivningskostnaderna i samband med transaktionerna.

Teckningskursen om 2,8 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 29 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolaget under perioden från den 18 september 2023 till och med den 17 oktober 2023. Styrelsen gör bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässighet har säkerställts. Grunderna för styrelsens bedömning är att den ansträngda likviditeten i Enorama Pharma ger ett svagt förhandlingsläge medförande att styrelsen dessvärre är tvungen att acceptera en lägre kurs än aktiekursen på marknaden, dvs börskursen, vilket även är sedvanligt vid riktade nyemissioner i bolag med mycket ansträngd likviditet. Därutöver är handelsvolymen i aktien, och följaktligen likviditeten i aktien för en investerare låg. Styrelsen anser även att teckningskursen är marknadsmässig då rabatten är mindre omfattande än vid den senaste riktade nyemissionen som genomfördes i Bolaget, som förhandlades på armlängds avstånd med externa investerare, vars teckningskurs styrelsen i dåvarande fall fastställde som marknadsmässig.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 4 000 000, från 36 925 344 till 40 925 344. Aktiekapitalet ökar med cirka 625 000 kronor från cirka 5 769 585,003648 kronor till cirka 6 394 585,004043 kronor. Detta motsvarar en utspädning om cirka 9,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, VD

info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Erméns försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 12:30 CEST.