16:02:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-05-25 22:10:21

Inom nio månader från det att Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat ett patent kan vem som helst invända mot patentet. En sådan invändning har Fertin Pharma gjort den sista dagen. Enorama Pharma fick informationen om invändningen idag via sitt patentombud AWA Patent.  

I invändningsärenden görs en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt som nytillkommet material. En invändningsprocess pågår normalt sett under 12-24 månader. Under denna tid är patentet i kraft såsom det godkänts och omfattas inte av några ersättningsanspråk. Patentfamiljen i fråga innefattar, utöver det godkända svenska patentet, patentansökningar i Kanada, Europa, Kina, Indien och USA.

Bolaget har tillsammans med sitt patentombud AWA Patent kort analyserat invändningen under eftermiddagen och har följande kommentar:

"Invändningen är ett starkt bevis på patentets relevans i marknaden. Anledningen till att en konkurrent invänder mot ett patent är att patentet i fråga påverkar konkurrentens verksamhet på ett negativt sätt. Att en invändning inkommer under ett godkänt patents invändningstid är inte ovanligt. 

Vi har inför vår patentansökan gjort ett grundläggande förarbete för att undanröja patentintrång och säkerställa möjligheten till att få det nu erhållna patentet. Underlaget har utarbetats och validerats av vår patentbyrå AWA Patent. Naturligtvis bevakar vi hela världen kontinuerligt och de patent och patentansökningar som kan komma att påverka vår verksamhet. Det är en process vi känner oss trygga i. Vi kommer noggrant att analysera invändningen djupare men gör i dagsläget bedömningen att den för tillfället mer är en styrkedemonstration.

Vårt patenterade tuggummi med fokus på bättre totalupplevelse för konsumenten har rört om i marknaden.Att tuggummit blivit godkänt är starkt. Vårt aktiva säljarbete och en stark efterfrågan gör att vi är säkra på att vi är på väg att bli en betydande aktör på den globala marknaden. Vi kommer nu att bemöta invändningen och inkomma med svar på varför patentet i fråga är godkänt på korrekta grunder", säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 22:10 CEST.