05:50:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via Private Label, vilket innebär att återförsäljaren säljer produkten under sitt eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Huvudkontoret är beläget i Malmö.

Kalender

2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2019
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2018
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2016
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-05-22 22:40:29

Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") har ingått ett avtal ("Avtalet") med Twinroll Service AB ("Twinroll") om internationell försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus All White. 

Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls private label-försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade tobaksfria vita snusprodukter. Avtalet som har en initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en exklusiv rätt till private label-försäljning av produkterna i Qatar, Finland, Rumänien och Tjeckien samtidigt som det ger en icke-exklusiv rätt att sälja produkterna i Polen, Island och Nya Zeeland. De exklusiva försäljningsrättigheterna är villkorade av uppnående av vissa förutbestämda minimikvantiteter. Parterna uppskattar den totala försäljningsvolymen under Avtalet, för samtliga de berörda marknaderna, till mer än 280 miljoner kronor över hela avtalsperioden.

"Twinroll Service AB har under det senaste året nått stor framgång genom B2C försäljning av tobaksfritt snus. Genom samarbetet med Enorama Pharma AB kommer bolaget att lansera sitt varumärke Noon White. Vi ser mycket fram emot samarbetet med Enorama Pharma AB som säkerställer en god leveranskapacitet med högkvalitativa produkter", säger bolagets VD Jonas Lindkvist.

"Avtalet med Twinroll är oerhört betydelsefullt för Enorama Pharma. Det är ytterligare en stark bekräftelse att vi valt rätt väg för att nå våra högt uppställda mål. Det är med stor glädje vi kan konstatera att våra tobaksfria produkter genom avtalet kommer finnas på ett flertal internationella marknader. Enorama Pharma har på kort tid etablerat sig som en av få globala leverantörer på en marknad som spås en 8 faldig tillväxtpotential de kommande fem åren. En marknad som år 2025 beräknas omsätta 1,1 miljarder dosor "All White Nicotine Pouches" enligt Haypp Group. Enorama Pharma är idag strategiskt positionerat för tillväxt och lönsamhet samtidigt som människor världen över väljer att sluta röka. Enorama Pharma erbjuder svenska, tobaksfria "Harm Reducing Products" i världsklass och vi ser mycket fram emot ett långvarigt och nära samarbete med Twinroll", säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma.

 

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)
Mats Rönngard, VD
Tel: +46 708 72 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3, 211 34, Malmö
www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 22:40 CEST.