09:35:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-04 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Enorama Pharma grundades 2006 och huvudkontoret ligger i Malmö.
2024-03-04 15:00:00

Måndagen den 4 mars 2024 hölls extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591 ("Enorama Pharma" eller "Bolaget"). Vid stämman var 26 718 682 aktier representerade, utav de på avstämningsdagen 40 925 344 utgivna aktierna, motsvarande ca 65,29% av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden fram till nästa årsstämma beslutade stämman om omval av Fredrik Olsson, Gustav Nadal Öström och Daniel Schröder samt nyval av Tanu Tandan, Mats Rönngard, Ara Abrahamian och Bengt Jönsson till ordinarie ledamöter. Till styrelse­ordförande valdes Bengt Jönsson.

Tanu Tandan, född 1959, har mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och bolagsledning i egenskap av bland annat konsult och VD. Tanus övriga uppdrag består främst i att vara styrelseledamot i LEWA of Sweden AB.

Mats Rönngard, född 1956, är grundare till Enorama Pharma och har tidigare varit verksam som VD i Bolaget. Mats övriga uppdrag består främst i att vara styrelseledamot i Sponda Aktiebolag, Swede Unipharma AB samt styrelsesuppleant i ROCCIA AB och Excellent Exhibitions Sweden AB.

Ara Abrahamian, född 1964, har erfarenhet av tillverkning och distribuering av nikotin­produkter samt goda kunskaper inom nikotinbranschen. Aras övriga uppdrag består främst i att vara styrelseledamot i Jour Bemanning i Sverige AB, In-House Holding i Stockholm AB, Talldalen Holding AB, Twara Holding AB, Västra Skogås Fastighet AB, Free Factory AB och Villa Kireina AB, styrelseordförande i Kajkanten AB, Talldalen Holding AB, Habit Factory in Sweden AB och Habit Factory Norden AB samt VD för Jour Bemanning i Sverige AB.

Bengt Jönsson, född 1962, har varit aktiv i ett antal bolag i Sverige och internationellt. Bengts övriga uppdrag består främst i att vara VD för DS Global Pte. Ltd., Singapore och styrelse­ledamot i Mydus Pte. Ltd., Singapore.

Den tidigare styrelseordföranden Anders Ermén avböjde i samband med bolagsstämman omval som styrelseledamot med följande motivering:

"Det är ett bra tillfälle för både mig och Enorama att jag lämnar posten som ordförande. Enorama är väl rustat för de spännande utmaningar bolaget står inför. Jag kommer följa bolagets fortsatta utveckling i egenskap av aktieägare i Swede Unipharma och privat."

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Bengt Jönsson, styrelseordförande

E-post: info@enorama.se

Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Informationen lämnades, genom Bengt Jönssons (styrelseordförande) försorg, för offentliggörande den 4 mars 2024 kl. 15:00 CET.