04:13:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-04 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Enorama Pharma grundades 2006 och huvudkontoret ligger i Malmö.
2024-05-22 08:30:00
Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari - 31 mars 2024
 • Nettoomsättningen uppgick till -10 (678) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 026 (-9 754) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -7 906 (-10 050) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,17 (-0,39) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars till 53,33% (60,04%)

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 46 150 678 aktier.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2024
 • Den 8 januari mottogs en skriftlig begäran från Mats Rönngard, för aktieägaren Swede Unipharma AB:s räkning, om att kalla till extra bolagsstämma för nyval av styrelseledamöter samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument.
 • Den 18 januari kallade Enorama Pharma till extra Bolagsstämma den 4 mars 2024. Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
 • Den 26 januari ingår Enorama Pharmas dotterbolag Enorama Pharma Inc. distributionsavtal med madHat AB om onlinedistribution av Bolagets produkter i USA. Avtalet är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
 • Den 1 februari erhåller Enorama Pharma besked från Europeiska patentverket ("EPO") att myndigheten har för avsikt att bevilja Bolagets patentansökan för nikotinhaltig tuggummisammansättning och metoden för att tillreda denna.
 • Den 21 februari publicerade Enorama Pharma Bokslutskommunikén för 2023. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
 • Den 22 februari beslutar styrelsen i Enorama Pharma AB om företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK.
 • Den 23 februari beslutar Enorama Pharma AB beslutar att genomföra en riktad emission om cirka 11,8 MSEK till en strategiskt viktig investerare.
 • Den 4 mars publicerades Kommuniké från extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
 • Den 11 mars ingår Enorama Pharma AB förlikningsavtal med Roccia AB.
 • Den 11 mars offentliggör Enorama Pharma AB informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 3 april offentliggör Enorama Pharma AB utfall i företrädesemission.
 • Den 5 maj publicerade Enorama Pharma årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
 • Den 6 maj kallade Enorama Pharma till årsstämma den 5 juni 2024. Kallelsen finns tillgänglig
 • på Bolagets hemsida.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet på: www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, verkställande direktör

info@enorama.se

Södra Förstadsgatan 1, 211 43 Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.