07:31:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-19 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-20 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-04 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-23 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-11-03 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-05-20 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-12 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2019-05-24 Årsstämma 2019
2019-05-24 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 X-dag ordinarie utdelning ERMA 0.00 SEK
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-29 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Enorama Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets verksamhet är inriktad mot att producera och utveckla medicinska nikotintuggummi. Produkterna säljs huvudsakligen via återförsäljare som säljer produkten under eget varumärke. Störst marknad återfinns inom Norden men med en andel försäljning som exporteras på global nivå. Enorama Pharma grundades 2006 och huvudkontoret ligger i Malmö.
2024-05-17 13:00:00

Valberedningen för Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591 ("Bolaget") har tagit fram bifogat förslag till beslut på årsstämman den 5 juni 2024. Bolaget offentliggör härmed nedan sammanfattning av valberedningens förslag till beslut i tillägg till den kallelse som offentliggjordes den 6 maj 2024.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut kan laddas ner från Bolagets hemsida, www.enorama.se, eller via den bifogade filen i detta pressmeddelande.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till sex (6) stycken.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter (som inte är anställda i Bolaget) ska utgå med tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två (2) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till ledamöter (som inte är anställda i Bolaget) i valberedningen ska utgå med ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till ledamöterna. Bolaget ska svara för skäliga personliga kostnader som kan uppstå i samband med utförande av uppdrag i styrelse, utskott eller valberedning. Ledamöter som är anställda av Bolaget eller är nominerade av aktieägare med innehav större än 10% av Bolagets totala utestående aktier vid tidpunkt för stämmans genomförande omfattas ej av förslaget om ersättning enligt ovan.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Bengt Jönsson (ordförande), Fredrik Olsson, Tanu Tandan, Daniel Schröder, Mats Rönngard samt Ara Abrahamian. Gustav Nadal Öström har avböjt omval till styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen fungerat väl under perioden från och med årsstämman 2023. Vidare görs bedömningen att styrelsen innehar god kompetens för att hantera Bolagets fortsatta utveckling. Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget för att skapa goda förutsättningar att driva Bolagets olika projekt framåt och att därigenom skapa värde för aktieägarna.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer den auktoriserade revisorn Erik Mauritzson att utses till huvudansvarig revisor.

KONTAKT

Enorama Pharma AB (publ)

Annette Agerskov, verkställande direktör

info@enorama.se

Södra Förstadsgatan 1, 211 43 Malmö

www.enorama.se

Enorama Pharma AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)73 856 42 65, certifiedadviser@carnegie.se.

OM ENORAMA PHARMA

Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga nikotinersättningsprodukter. Affärsidén är att utveckla och sälja såväl medicinska tuggummin som icke-medicinska, tobaksfria nikotinprodukter och erbjuda dessa både som Private Label och under egna varumärken. För mer information, besök www.enorama.se.