00:15:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna baseras på barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på flertalet marknader och strategin är att expandera till fler marknader via samarbetspartners. Huvudkontor ligger i Lund.

Kalender

2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-18 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-21 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2017-04-20 Årsstämma 2017
2017-04-20 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-19 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2014-05-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-19 Årsstämma 2014
2014-02-04 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-21 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-07 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 15-7 2012
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-29 Kvartalsrapport 2011-Q3
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-09-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-09-16 Ordinarie utdelning ENZY 0.00 SEK
2011-09-15 Årsstämma 2011
2022-08-16 11:00:00

En ny studie från Innsbrucks medicinska universitet (MUI) visar att ColdZyme skyddar vävnad i luftvägarna från att infekteras av de utbredda omikronvarianterna BA.4 och BA.5. Detta följer på tidigare forskning från samma forskargrupp, som visade att ColdZyme blockerar den ursprungliga omikronvarianten BA.1 och som kommunicerades av Enzymatica i juni 2022. Den nya studien väntas publiceras inom de närmaste månaderna. ColdZyme har nu visats blockera 11 luftvägsvirus och virusvarianter, inklusive tre omikronvarianter och andra coronavirus.

Forskargruppen i Innsbruck använde samma in-vitro-modell som i tidigare studier, där ColdZyme appliceras på polariserad mänsklig epitelvävnad. I denna modell har ColdZyme nu visats effektivt blockera infektion i luftvägarna från flera olika SARS-CoV-2-varianter, inklusive omikron BA.1, BA.4 och BA.5.

"Trots att det finns framgångsrika vacciner mot SARS-CoV-2 har det visat sig att nya varianter av omikronviruset undkommer både antikroppar aktiverade av vaccin och tidigare infektioner. Det är tydligt att det behövs mer omedelbara åtgärder för att undvika virusspridning och infektion. Våra resultat pekar på att en förebyggande behandling med ColdZyme munspray kan skydda mot infektion, alltså även nu visat mot de nuvarande och mycket smittsamma BA.4/5-varianterna. De här lovande in-vitro-resultaten måste dock utvärderas kliniskt", säger Dr Doris Wilflingseder, professor i infektionsbiologi och chef för forskargruppen på MUI.
ColdZyme har nu visats in-vitro blockera 11 luftvägsvirus och virusvarianter, inklusive 5 olika varianter av coronavirus.

"Den här forskningen är en del av Enzymaticas pågående femåriga forskningsprogram. Den nyemission som nyligen kommunicerades kommer att anskaffa kapital för ytterligare studier, inklusive kliniska studier där ColdZyme testas för att bekräfta både kortare och färre antal övre luftvägsinfektioner samt minskad virusmängd i halsen. Vi kommer inom kort att tillkännage starten av dessa ytterligare kliniska studier. Vår samlade in-vitro-data visar att ColdZyme potentiellt kan skydda från flera olika virus som orsakar infektioner, genom att ColdZyme bibehåller cellernas integritet i slemhinnan och samtidigt avsevärt minskar virusmängden. Detta pekar på ColdZymes möjliga roll att hindra virus att infektera och spridas vidare", säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

ColdZyme är en CE-märkt medicinteknisk produkt som säljs i Sverige, Storbritannien och Island under varumärket ColdZyme och på cirka 30 andra marknader under andra varumärken.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 11:00 CET.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post:claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post:stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicin-teknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se.