16:04:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-07 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-10 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2024-04-09 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2023-05-02 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-05 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2022-04-04 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-03-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-02-12 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-02 Årsstämma 2013
2013-04-03 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 Årsstämma 2012
2012-05-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-20 Split EPIS B 6:1
2011-06-30 Årsstämma 2011
2011-05-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-08-30 Extra Bolagsstämma 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Episurf Medical är ett verksamt inom medicinteknik. Bolaget driver forskning och utveckling av produkter som används för behandling av broskskador. Episurfs primära fokus är riktat mot återhämtning av knäleder men bolagets implantat kan även appliceras på övriga leder. Episurf Medical befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-07-14 08:15:00

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolaget genomför en strategisk fokusering som innebär ett ökat fokus mot den amerikanska marknaden, samt en övergång till en distributörsmodell för övriga nyckelmarknader. Bolaget ser stora möjligheter för fortsatt kommersialisering inom valda marknadssegment.

Den strategiska fokuseringen innebär:
  • Operationella åtgärder för att avsevärt förbättra bolagets finansiella position och löpande kostnader.
  • Påskynda vägen mot, samt öka transparens för, operationell lönsamhet.
  • Ökat fokus mot distributörsförsäljning och samarbeten.

"Efter pandemin, med kliniska resultat tillgängliga, ville vi ge vår internationella satsning högsta prioritet, till stor del genom en direktförsäljningsmodell. Men efter att vi etablerat vår teknologi på marknaden måste vi ta nästa steg i större skala genom ett större distributionsnätverk. Vi har också gjort snabba framsteg i vår produktutvecklingsverksamhet med fokus på USA. Sammantaget tror vi att företagets möjligheter att snabbt nå kommersiell framgång, vilken väsentligt förändrar företagets finansiella profil på kort sikt, kommer från ökat fokus mot distributörer och partnerskap i alla våra marknader. Det är därför vi implementerar dessa strategiska initiativ. Vi anser också att vi är skyldiga våra aktieägare ökad tydlighet kring vägen till lönsamhet, något som varit utmanande under forsknings- och utvecklingsfasen, och vilket fortsätter att vara utmanande med tanke på den kliniska acceptans vi måste driva. Denna tydlighet uppnås bäst genom vår uppdaterade strategi, som också kommer att möjliggöra ett ökat fokus mot USA och de produkter vi har, eller håller på att utveckla, för den amerikanska marknaden, säger Pål Ryfors, vd för Episurf Medical.

Bolagets strategi bygger framöver på följande huvudaktiviteter:
  • Lansering av Episealer® Patellofemoral System på den amerikanska marknaden. Produkten är redan godkänd för den amerikanska marknaden och ca 20 distributörer är kontrakterade i USA. Lanseringsaktiviteter pågår, och bolaget anser att mottagande hos ortopeder och distributörer är mycket positivt, och bolaget ser goda möjligheter för fortsatt kommersialisering.
  • Färdigställa och lämna in 510(k)-ansökan för Episurfs implantatsystem för stortån, Episealer® MTP-System, till amerikanska FDA inom kort, med siktet inställt på en snabb lansering under 2024. Bolaget bedömer att denna produkt och detta marknadssegment är det kommersiellt mest attraktiva för bolaget på kort sikt.
  • Fortsätta driva försäljning för Episealer® Knee och Episealer® Talus i ett flertal länder utanför USA, genom primärt distributörskanaler. Bolaget uppvisar nu stark tillväxt i detta marknadssegment, och bolaget bedömer att en distributörsmodell är mest passande och effektiv för att nå större skala över tid.

Den uppdaterade strategin innebär att bolaget blir mer kostnadseffektivt, och att produktlanseringar bättre matchar bolagets finansiering. Bolaget kommer fokusera på en kombination av etablerade marknader inom artrossegmentet, där bolaget bedömer att kommersialiseringsmöjligheterna på kort sikt är väldigt attraktiva, och inom segmentet för avgränsade brosk- och benskador genom Episealer® Knee och Episealer® Talus, vilka representerar ett betydande möjligheter på lite längre sikt. Med dessa satsningar kommer bolaget ha tillgång till en betydande del av den adresserbara marknad överstigande 2 miljard dollar redan i närtid, och bolaget kommer arbeta för att säkerställa starka marknadspositioner i samtliga segment. EPIC-knee studien fortsätter, men som vi tidigare sagt har patientrekryteringen varit utmanande. Studien fortsätter och kostnader uppstår främst när operationer sker.

I samband med den strategiska fokuseringen meddelar bolaget att det planeras för att ett antal tjänster blir övertaliga. Sammantaget väntas dessa åtgärder minska de operativa kostnaderna med ca SEK 25 miljoner på årsbasis. En engångskostnad om SEK 4 miljoner relaterat till den strategiska fokuseringen kommer belasta resultatet i bolagets rapport för det andra kvartalet 2023. Bolaget förväntar sig att nuvarande finansiering räcker till att lansera både Episealer® Patellofemoral System och Episealer® MTP System med god kommersiell framgång på den amerikanska marknaden. Givet att bolaget verkställer på strategin för den amerikanska marknaden, bedömer bolaget också att lönsamhet kan uppnås snabbare, och kapitalbehoven är väsentligt mindre, än vad tidigare kostnadsnivå indikerat.

"Episurf Medical har tagit fram en unik teknologi, och vi är övertygade om att vi över tid kommer spela en viktig roll inom den ortopediska industrin på global basis. Mottagandet av Episealer® Patellofemoral System hos ortopeder och distributörer överstiger våra förväntningar. Men nu vill vi fokusera den kommersiella verksamheten ytterligare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Vi är mer etablerade, och vi kan attrahera högkvalitativa distributörer och vi är nu redo att ta nästa steg inom försäljning och distribution. En distributörsmodell är mer kostnadseffektiv och den möjliggör för oss att kommersialisera i större skala. Sammanfattat gör detta oss mer fokuserade, effektiva och transparenta. Vi vill också visa att vi är disciplinerade trots att mycket går åt rätt håll med stark tillväxt i alla våra viktiga nyckeltal. I sammanhanget kommer vi behöva avsluta anställningar för flera väldigt uppskattade kollegor, som byggt stort förtroende hos både kunder, patienter och kollegor inom och utanför Episurf under flera år, till vilka jag vill rikta ett stort tack för en stor insats för Episurf", avslutar Pål Ryfors, vd Episurf Medical.