17:26:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-19 Årsstämma 2025
2024-08-08 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-05-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-11-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-08-18 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2023-08-17 Årsstämma 2024
2023-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-05-11 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-11-11 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-26 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-18 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2022-08-17 Årsstämma 2023
2022-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-05-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2021-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-18 Årsstämma 2022
2021-05-06 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-05-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-22 Årsstämma 2020
2018-08-22 Årsstämma 2019
2018-05-24 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2018-05-23 Bokslutskommuniké 2018
2017-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2017-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-05-15 Årsstämma 2018
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2017
2016-05-13 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2015-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-10-09 Extra Bolagsstämma 2016
2015-08-05 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-05-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2015-05-18 Årsstämma 2016
2015-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2015
2014-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-08-13 Extra Bolagsstämma 2015
2014-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-05-13 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2015
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
EQL Pharma är verksamt inom läkemedelsindustrin. Idag innehas fokus inom utvecklingen av nischade läkemedel, vilket innefattar alltifrån läkemedel som används för diabetes, utvidgning av blodkärl, samt diverse infektioner och allergier. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. EQL Pharma grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-15 09:55:00

Som första länder utanför Sverige har EQL:s nyckelprodukt Mellozzan[®] nu lanserats i Danmark och Norge av EQL:s licenstagare Medice. Länderna är de första i en serie av sju där Medice bidrar med sin marknadskunskap och sitt nätverk för att snabbt nå ut med Mellozzan[®] till patienter. Utöver Danmark och Norge har licenstagaren även ett löpande arbete med registreringar och efterföljande lanseringar på Medices hemmamarknad Tyskland, samt Storbritannien, Österrike, Finland och Schweiz.

"Lanseringen av Mellozzan[®] i Danmark och Norge är av stor betydelse som milstolpar i vår ambition att nå patienter utanför Sverige. I Norden, Europa och i förlängningen över hela världen", säger EQL:s VD Axel Schörling. "Vi har sett de positiva effekterna av behandlingen på barn med ADHD och sömnsvårigheter i Sverige där användningen av melatonin, Mellozzans effektiva substans, idag är standard. Vi anser att samma behandling ska finnas tillgänglig för alla barn i samma situation oavsett geografi."

Utöver de länder som omfattas av Medice befinner sig licenstagare för Mellozzan[®] i olika stadier av registrering i Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Turkiet och Kazakstan. Dessutom har EQL nyligen ingått ett globalt licensavtal med Adalvo för Mellozzan[®].

Om Mellozzan[®]

Mellozzan[®] innehåller sömnhormonet melatonin och är indicerat för barn som har ADHD och lider av sömnsvårigheter, där så kallade sömnhygieniska åtgärder inte har hjälpt. Mellozzan[®] är också indicerat för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Om EQL

EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Företaget har för närvarande mer än 25 nischade generika (dvs generika med begränsad konkurrens förutom originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. Utöver dessa finns det en betydande pipeline av ytterligare nischgenerika för lansering 2023 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel, inklusive sjukhusprodukter, i Norden och utvalda europeiska marknader. EQL Pharma AB har sin verksamhet i Lund och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsföretag i bland annat EU och Asien.

Om Medice

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, grundat 1949 och med huvudkontor i Iserlohn (Tyskland), är ett helt integrerat läkemedelsföretag med egen GxP-kapacitet inom utveckling, tillverkning och pan-europeisk och internationell distribution av läkemedel och medicintekniska produkter. Det är kärnan i "Medice - The Health Family" som syftar till att förbättra patienthanteringen genom att erbjuda högkvalitativa innovativa läkemedel, icke-farmakologiska interventioner och värdeskapande tjänster. För mer information, besök www.medice.com.