09:19:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-18 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-12-29 Årsstämma 2024
2023-12-21 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-07-26 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-12-22 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2022-12-21 Årsstämma 2023
2022-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-22 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2021-12-21 Årsstämma 2022
2021-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-08 Split EUCI 100:1
2020-12-18 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2020-12-15 Årsstämma 2021
2020-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-12-20 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2019-12-19 Årsstämma 2020
2019-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-15 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-21 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2018-12-20 Årsstämma 2019
2018-08-23 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-15 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2017-12-14 Årsstämma 2018
2017-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-11-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-12-18 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2016-12-14 Årsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2016
2015-12-18 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2015-12-17 Årsstämma 2016
2015-11-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-20 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-01 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-18 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2013-12-17 Årsstämma 2014
2013-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-08-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-02-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-12-19 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2012-12-18 Årsstämma 2013
2012-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-08-29 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-04 15-7 2012
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-02-10 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-15 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2011-12-14 Årsstämma 2012
2011-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-08-25 Bokslutskommuniké 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-02-09 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-12-15 Årsstämma 2011
2010-12-15 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2010-05-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-02-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-11-12 Ordinarie utdelning EUCI 0.00 SEK
2009-11-11 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Eurocine Vaccines verkar inom läkemedelsindustrin med fokus på utveckling av vacciner för den globala marknaden. Bolaget utvecklar vaccinkandidater från tidig innovation och licensierar dem till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Verksamheten bedrivs i det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna.
2023-10-11 18:58:56

Eurocine Vaccines AB ("Eurocine Vaccines" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen beslutat, mot bakgrund av den strategiska översyn som pågått sedan juni 2023, att fokusera Bolagets resurser på att accelerera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, och temporärt avbryta de egna investeringarna i utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten. Genom detta strategiska beslut kan Eurocine Vaccines fördjupa sin expertis och dedikera mer tid och resurser till utvecklingen av HSV-2-projektet och på så sätt öka chanserna till framgång inom detta område. För närvarande behandlas HSV-2 huvudsakligen med antivirala läkemedel och det finns inget effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden.

Eurocine Vaccines har sedan juni 2023 genomfört en strategisk översyn av verksamheten och dess framtida utveckling och kan idag meddela att styrelsen beslutat att prioritera utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2. HSV-2 är en virusinfektion som idag huvudsakligen behandlas med antivirala läkemedel, och det saknas ett effektivt terapeutiskt vaccin på marknaden. Med detta strategiska beslut kommer Eurocine Vaccines att kunna optimera kostnadsbasen och mer effektivt fördjupa expertisen mot HSV-2-vaccinprojektet.

"Efter en omfattande strategisk översyn har vi beslutat att inrikta våra resurser på att driva utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2 och temporärt avbryta våra egna investeringar i klamydiavaccinkandidaten. De lovande resultaten från vår HSV-2 vaccinkandidat har övertygat oss om dess betydande marknadspotential och genom att fokusera på HSV-2-vaccinprojektet kommer vi kunna ägna mer tid och resurser åt att påskynda utvecklingen, vilket ökar möjligheterna till framgång", kommenterar VD Hans Arwidsson.

I tidigare studier på HSV-2-vaccinkandidaten har Eurocine Vaccines lyckats visa att både mRNA- och proteinvaccinerna var väl tolererade och framkallade starka T-cells- och antikroppssvar i mus. Båda vaccinerna resulterade i exceptionellt höga nivåer av antikroppar vid alla testade doser. Resultaten för den mRNA-baserade kandidaten visade ett överlägset T-cellsvar, jämförbart med T-cellsvar som kan återfinnas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion. Förberedelser för ytterligare djurstudier, bland annat på marsvin, pågår redan, liksom aktiviteter för att utöka, förlänga och förstärka patentskyddet för vaccinkandidaten.

Denna information är insiderinformation som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2023.