14:00:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-03-18 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-12-29 Årsstämma 2024
2023-12-21 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2023-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-07-26 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-12-22 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2022-12-21 Årsstämma 2023
2022-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-25 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-22 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2021-12-21 Årsstämma 2022
2021-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-01-08 Split NIDHOG 100:1
2020-12-18 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2020-12-15 Årsstämma 2021
2020-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-12-20 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2019-12-19 Årsstämma 2020
2019-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-15 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-21 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2018-12-20 Årsstämma 2019
2018-08-23 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-15 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2017-12-14 Årsstämma 2018
2017-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-11-10 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-12-18 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2016-12-14 Årsstämma 2017
2016-11-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2016
2015-12-18 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2015-12-17 Årsstämma 2016
2015-11-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-20 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-04-01 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-12-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Årsstämma 2015
2014-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-02-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-12-18 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2013-12-17 Årsstämma 2014
2013-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-08-23 Bokslutskommuniké 2013
2013-05-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-02-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2012-12-19 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2012-12-18 Årsstämma 2013
2012-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q1
2012-08-29 Bokslutskommuniké 2012
2012-06-04 15-7 2012
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-02-10 Kvartalsrapport 2012-Q2
2011-12-15 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2011-12-14 Årsstämma 2012
2011-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2011-08-25 Bokslutskommuniké 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-02-09 Kvartalsrapport 2011-Q2
2010-12-15 Årsstämma 2011
2010-12-15 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2010-05-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-02-10 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-11-12 X-dag ordinarie utdelning NIDHOG 0.00 SEK
2009-11-11 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Nidhogg Resources är verksamt inom gruvsektorn. Bolaget är ett svenskägt bolag med fokus på brytning av råvaror i Sverige och USA. Bolagets strategi är att bygga på befintlig infrastruktur, tillämpa ny teknik/innovationer för att stödja och driva energisystemomställningen. Nidhogg Resources har sitt huvudkontor i Jönköping.
2022-08-25 08:00:00

Eurocine Vaccines AB (publ) ("Eurocine Vaccines) publicerar härmed bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021/2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2022-04-01- 2022-06-30 (fjärde kvartalet)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -5,2 Mkr (-6,1 Mkr)
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 43 Tkr (2 Tkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,299 kr (-0,768 kr)
2021-07-01- 2022-06-30 (räkenskapsåret, tolv månader)
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -20,2 Mkr (-18,3 Mkr)
  • Intäkterna för perioden uppgick till 70 Tkr (459 Tkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,160 kr (-2,312 kr)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Fjärde kvartalet (2022-04-01 - 2022-06-30)

Eurocine Vaccines utökade vaccinportföljen med en terapeutisk HSV-2-vaccinkandidat

I juni 2022 meddelade Eurocine Vaccines att bolaget har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Redbiotec AG. Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, baserat på den teknik som utvecklats av Redbiotec.

Tredje kvartalet (2022-01-01 - 2022-03-31)

Eurocine Vaccines optioner av serie TO 4 löstes in

I mars 2022 meddelade Eurocine Vaccines att teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjats till cirka 84,5 procent genom inlösen till teckningskursen 1,41 SEK per aktie. Inklusive tecknings- och garantiåtaganden om cirka 61,4 procent av emissionsvolymen från huvudägaren Flerie Invest, tillfördes Eurocine Vaccines det totala beloppet om cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. De nya aktierna registrerades i april 2022.

Andra kvartalet (2021-10-01 - 2021-12-31)

Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat genererar både antikroppar och T-celler

I december 2021 rapporterade Eurocine Vaccines resultat från den senaste prekliniska studien med klamydiavaccinkandidaten som visar att interferon-gamma-producerande CD4 T-celler har detekterats efter intramuskulär injektion, utöver de tidigare bekräftade antikroppssvaren. Kombinationen av antikroppar och T-celler indikerar därmed att vår vaccinkandidat både genererar en effektiv barriär som kan förhindra infektion och skapar förutsättningar för effektivare läkning av en eventuellt påbörjad infektion.

Eurocine Vaccines beslutade om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför ansökan om klinisk prövning

Eurocine Vaccines styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Rådgivningen kommer att ge Eurocine Vaccines ett stärkt underlag för dokumentationen och bedöms maximera sannolikheten för ett snabbt godkännande av ansökan efter inlämnade.

Eurocine Vaccines meddelade förändring i ägarstruktur

Eurocine Vaccines meddelade i oktober 2021 att Flerie Invest AB hade förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB ägde i oktober cirka 12,55 % av röster och kapital. Vidare meddelade Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S hade minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Eurocine Vaccines höll årsstämma

I december 2021 höll Eurocine Vaccines årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på Eurocine Vaccines hemsida, Kommuniké från årsstämma (https://www.eurocine-vaccines.com/kommunike-fran-arsstamma-i-eurocine-vaccines-ab-publ/).

Första kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)

Eurocine Vaccines utökade sin produktportfölj med diagnostiskt test av klamydia genom utvidgat avtal med Spixia Biotechnology

I augusti 2021 beslutade Eurocine Vaccines att utvärdera ett diagnostiskt test av klamydiaantikroppar i blod som en breddning av sin portfölj och utvidgade licensavtalet med Spixia Biotechnology AB till att även omfatta diagnostiska tester av klamydia.

   

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines sammanfattar en strategisk utvecklingsplan för sin nya terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2

I juli 2022 sammanfattade Eurocine Vaccines sin strategiska utvecklingsplan i samband med utökningen av vaccinkandidatportföljen. Bolaget anser att HSV-2 projektet erbjuder en rad möjligheter när det gäller val av teknik och möjligheten att satsningen på den terapeutiska vaccinkandidaten kan följas upp med en profylaktisk kandidat.

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

I juli 2022 meddelade Eurocine Vaccines att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 16,12 % av röster och kapital. Flerie Invest är ett välrenommerat svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel som grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.

   

VD Hans Arwidsson

Vi kan se tillbaka på ett intensivt och utvecklande räkenskapsår 2021/2022 för Eurocine Vaccines. Senaste tidens utveckling av vår innovativa vaccinkandidatportfölj gör att jag är övertygad om att vi står väl positionerade för att förbättra livskvalitén och minska lidandet för miljontals patienter, en ambitiös målsättning som vi nu arbetar vidare med in i det nya räkenskapsåret. 

Vi har gjort viktiga framsteg med vår klamydiavaccinkandidat och har bland annat genomfört en preklinisk studie i slutet av 2021 som bekräftade att kandidaten genererar både antikroppar och T-celler. Detta indikerar att den har goda möjligheter att förhindra infektion samt effektivisera läkningen av en redan påbörjad infektion. Det omfattande och intensiva arbetet med att utveckla en industriell tillverkningsmetod för det aktiva proteinet har också drivits fram professionellt av teamet inför de kommande toxikologiska och kliniska studierna.

Utöver utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia har en stor del av vårt arbete fokuserat på att utöka vår portfölj av innovativa vaccinkandidater. Därför är det mycket glädjande att vi avslutade räkenskapsåret med att utöka vaccinportföljen med en terapeutisk vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. Forsknings- och samarbetsavtalet som vi har ingått med Redbiotec AG ger oss exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot HSV-2, baserat på Redbiotecs teknik. Deras vetenskapliga utveckling är imponerande och jag är mycket nöjd med att vi har adderat en så lovande kandidat till vår portfölj, helt i linje med vår strategi. Även om vi kommer att fokusera på den terapeutiska kandidaten, omfattar avtalet även profylaktiska vacciner, baserade på proteiner såväl som mRNA.

Vår nyligen utvidgade portfölj gör att vi står inför en intensiv höst med planering och utvärdering av HSV-2-kandidaten genom prekliniska studier, som bland annat ska ligga till grund för beslut om vilken teknik som ska användas för den fortsatta utvecklingen - protein eller mRNA. Parallellt gör vi en tidig utvärdering av en potentiell profylaktisk vaccinkandidat. Arbetet med klamydiavaccinkandidaten fortlöper och vi förbereder oss för att producera studieprodukter till vår kommande toxikologiska studie samt utforma den kliniska fas I-studien i större detalj. I samband med allt utvecklingsarbete är aspekter inom patent och affärsutveckling ständigt närvarande.

Under våren genomförde vi framgångsrikt teckningsoptionsinlösen. Jag vill ännu en gång tacka alla som valde att nyttja sina TO 4. Teckningsgraden på cirka 84,5 procent tillsammans med Flerie Invests stöd gjorde att vi uppnådde 100 procent av emissionsvolymen och vi står nu väl finansiellt rustade inför våra närliggande målsättningar.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare i Eurocine Vaccines för ert fortsatta förtroende. Vi har ett spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater mot klamydia och Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag fram emot en höst där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2.

Följ oss gärna vid kommande aktiviteter, som kommer upp i vårt Kalendarium (https://www.eurocine-vaccines.com/events/), och se vår senaste presentation på Småbolagsdagarna i Stockholm den 15 juni 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=-gWnSiG2dZQ).

Hans Arwidsson - VD, Eurocine Vaccines AB