10:42:08 Europe / Stockholm
2024-07-10 14:02:47
Flaggningsmeddelande i AAK AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556669-2850 AAK AB (publ)
InstrumentSE0011337708 Shares and derivatives instruments (Warrant/OTC derivatives) and CFD
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier136 883
Antal rösträtter136 883
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-07-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier35 696
 - direkt innehavda rösträtter35 696
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,01375 %
 - direkt innehavda rösträtter0,01375 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,01375 % 35 696
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade5,14737 % 13 360 460
 
TOTALT5,16112 % 13 396 156
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete Generale SA
 - antal rösträtter6 714 782
 - andel av rösträtter2,58699 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter6 681 374
 - andel av rösträtter2,57412 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 396 156
 - andel av rösträtter5,16112 %
 
Kommentar
Issuance of listed call warrant Cash Settlement
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.