17:06:17 Europe / Stockholm
2024-02-23 14:41:09
Flaggningsmeddelande i AcadeMedia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556846-0231 AcadeMedia AB
InstrumentSE0007897079 Ordinary Shares
InnehavareDWS Investment GmbH
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-02-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 193 277
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 193 277
Andel
 - aktier4,90889 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9175 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9175 % 5 193 277
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9175 % 5 193 277
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagXtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF
 - antal rösträtter1 248
 - andel av rösträtter0,00118 %
 - bolagDWS Invest ESG European Small/Mid Cap
 - antal rösträtter592 992
 - andel av rösträtter0,5615 %
 - bolagDWS European Opportunities
 - antal rösträtter3 173 948
 - andel av rösträtter3,0054 %
 - bolagMercer Investment Fund 2
 - antal rösträtter1 365 593
 - andel av rösträtter1,29308 %
 - bolagXtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
 - antal rösträtter59 496
 - andel av rösträtter0,05634 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 193 277
 - andel av rösträtter4,9175 %
 
Kommentar
Changes due to: Equity Collateral Returned
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.