12:27:17 Europe / Stockholm
2021-09-24 20:28:55
Flaggningsmeddelande i Actic Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556895-3409 Actic Group AB
InstrumentSE0009269467 Aktie
InnehavarePenser Yield
 
Före transaktionen
Antal aktier811,553
Antal rösträtter811,553
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier791,253
 - direkt innehavda rösträtter791,253
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,977 %
 - direkt innehavda rösträtter4,977 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,977 % 791,253
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,977 % 791,253
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter791,253
 - andel av rösträtter4,977 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.