02:39:34 Europe / Stockholm
2024-02-14 11:16:59
Flaggningsmeddelande i AddLife AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556995-8126 AddLife AB
InstrumentSE0014401378 Aktie
InnehavareCliens Kapitalförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 054 414
Antal rösträtter6 054 414
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-02-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 336 446
 - direkt innehavda rösträtter6 336 446
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,17 %
 - direkt innehavda rösträtter3,86 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,86 % 6 336 446
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,86 % 6 336 446
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 336 446
 - andel av rösträtter3,86 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.