22:33:17 Europe / Stockholm
2021-02-19 14:37:01
Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556009-4178 Aktiebolaget Electrolux
InstrumentSE0000103814 Shares and derivatives instruments
InnehavareSociete Generale SA
 
Före transaktionen
Antal aktier631 093
Antal rösträtter63 110
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-02-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier590 563
 - direkt innehavda rösträtter59 058
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,19117 %
 - direkt innehavda rösträtter0,15434 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,15434 % 590 563
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,24212 % 12 406 082
 
TOTALT3,39646 % 12 996 645
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete Generale SA
 - antal rösträtter870 825
 - andel av rösträtter2,27576 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter428 840
 - andel av rösträtter1,1207 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 299 665
 - andel av rösträtter3,39646 %
 
Kommentar
Changes due to: Delisting of warrants
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.